Χρωστοῦν στοὺς συνταξιούχους (καὶ τὸ ἀναγνωρίζουν) ἀλλά θά τά δώσουν;

Σύμφωνα μὲ ἔγγραφό της Γενικῆς Διευθύνσεως Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ ὑπουργείου Ἐργασίας (ὑπ’ ἀριθμ. πρώτ. 56017/425/9-12-2019), τὸ ὁποῖο ἐπικαλεῖται ὁ ΕΦΚΑ στὸ ἔγγραφο τῶν ἀπόψεών του πρὸς τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο, τὸ συνολικὸ ὕψος τῆς δαπάνης ποὺ θὰ ἐπιβαρυνθοῦν ΕΦΚΑ καὶ ΕΤΕΑΕΠ, ἐὰν κληθοῦν νὰ ἐπιστρέψουν σὲ ὅλους τους συνταξιούχους τὶς περικοπὲς τῶν νόμων 4051 καὶ 4093 τοῦ 2012, εἶναι:
Συνέχεια

Χορτάσαμε ἀπὸ …«οἰκονομικοὺς φωστῆρες» ποὺ παίζουν μὲ τὸ ἀσφαλιστικό!!!

Στὰ 220 εὐρὼ μηνιαίως θὰ πάη ἡ χαμηλοτέρα εἰσφορὰ γιὰ ΕΦΚΑ μὴ μισθωτῶν ἀπὸ τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἤτοι αὔξησις 18,92%.
Ὑπενθυμίζω πὼς ἀπὸ τὸ 2019 ἔχει πάρη ἤδη αὔξηση ἀπὸ 167,85 σὲ 185 εὐρώ. Ἤτοι εἶχε πάρη ἤδη αὔξηση 10% περίπου.
Ταὐτοχρόνως θὰ γίνη, λέει, μείωσις εἰσφορῶν στὰ μεγάλα εἰσοδήματα καὶ θὰ δημιουργηθοῦν ἑπτὰ (7) ἀσφαλιστικὲς κλάσεις.
Συνέχεια

Δὲν εἶχε μυαλὸ γιὰ τὶς συντάξεις…

Ένα χρόνο πριν ήξερε η Έφη, το Εφάκι, η Εφούλα για τις συντάξεις-ντροπή των 23.000 ευρώ αλλά, κατά πως λέν, δεν έκανε κάτι.

Συνέχεια

Ἔπιασε δουλειὰ ὁ …«κόφτης»!!!

Μείωσις ἐπικουρικῶν συντάξεων κατὰ 50% άπὸ 1η Ἰουνίου (ἀναδρομικῶς).
Μὲ ἀπόφασι Κατρούγκαλου τὸ πρῶτο «μπουγιουρντὶ» στοὺς συνταξιούχους.

Ἀ. Τσίπρας: «Θὰ προστατεύσω τὰ δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων, ὅπως προστάτευσα τὶς συντάξεις καὶ τὴν πρώτη κατοικία». 
Συνέχεια

Χαμηλοσυνταξιοῦχοι θὰ ἐπιστρέψουν τὸ ΕΚΑΣ

Χαμηλοσυνταξιοῦχοι θὰ ἐπιστρέψουν τὸ ΕΚΑΣ
Τα ποσά που τους χορηγήθηκαν για το διάστημα Δεκέμβριος 2015-Μάιος 2016, θεωρούνται ως αχρεώστητες παροχές. 
Περικοπές στις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων που φθάνουν και το 33,4% κρύβει η κατάργηση του ΕΚΑΣ που προβλέπει ο νόμος 4387 για το ασφαλιστικό που πέρασε από την Βουλή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Συνέχεια

Κατρουγκάλειος …«λογική»!!!

Διαβάζω ὅτι ὁ Κατρούγκαλος δὲν κόβει τὶς συντάξεις βουλευτῶν γιατὶ δὲν εἶναι ἀνταποδοτικές.
Δηλαδὴ δὲν ἐπληρώθησαν εἰσφορές, εἶναι τιμητικές, ὁπότε τὸ νομοσχέδιό του δὲν ἀσχολεῖται. Τὶς βάζει στὴν ἴδια Μοῖρα μὲ τὶς τιμητικὲς συντάξεις θυμάτων τρομοκρατίας.
Συνέχεια