Χορτάσαμε ἀπὸ …«οἰκονομικοὺς φωστῆρες» ποὺ παίζουν μὲ τὸ ἀσφαλιστικό!!!

Στὰ 220 εὐρὼ μηνιαίως θὰ πάη ἡ χαμηλοτέρα εἰσφορὰ γιὰ ΕΦΚΑ μὴ μισθωτῶν ἀπὸ τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἤτοι αὔξησις 18,92%.
Ὑπενθυμίζω πὼς ἀπὸ τὸ 2019 ἔχει πάρη ἤδη αὔξηση ἀπὸ 167,85 σὲ 185 εὐρώ. Ἤτοι εἶχε πάρη ἤδη αὔξηση 10% περίπου.
Ταὐτοχρόνως θὰ γίνη, λέει, μείωσις εἰσφορῶν στὰ μεγάλα εἰσοδήματα καὶ θὰ δημιουργηθοῦν ἑπτὰ (7) ἀσφαλιστικὲς κλάσεις.
Συνέχεια

Ζοῦμε, κατὰ τὰ λοιπά, σὲ μίαν ἐλευθέρα καὶ δημοκρατικὴ χώρα

Ἀπὸ σήμερα εἶσθε ἐλεύθεροι νὰ ἐπιλέξετε τί μηνιαῖο χαράτσι θὰ πληρώνετε γιὰ ΕΦΚΑ μὴ μισθωτῶν (ΟΑΕΕ πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κλπ) μέσῳ ἑπτὰ ἐπιλογῶν (κλίμακα) γιὰ μία σύνταξη ποὺ οὐδέποτε θὰ πάρετε καὶ γιὰ περίθαλψη πού, ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του, νὰ μὴν χρειασθεῖτε. Συνέχεια

Γενικὲς καὶ ἀπεριόριστες κατασχέσεις πρὸ τῶν πυλῶν!!!

Ὄχι μόνον ὑπέγραψαν τὴν αὔξηση τοῦ ΕΦΚΑ, σὲ δυσθεώρητα ἐπίπεδα ἀπὸ τὸ 2018 (ὑπολογισμὸς βάσεψς τζίρου, χωρὶς τὴν ἔκπτωση τῶν δαπανῶν γιὰ ἀσφάλιση) ἀλλὰ καὶ τὴν βεβαίωση-εἴσπραξη τῶν ληξιπροσθέσμων ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν μέσῳ ΤΑΞΙΣ.
Συνέχεια

Ῥουφιανιὰ ἐπιβραβευομένη!!!

Ῥέ τί Σταλινοκεμαλοφασίστες εἶναι ἐτοῦτοι;

Μετὰ τὸν θόρυβο ποὺ ἐξέσπασε μὲ τὸν ΕΦΚΑ καὶ τοὺς ἔχοντες μπλοκάκια, οἱ φωστῆρες τοῦ Ὑπουργείου προέβησαν σὲ ῥύθμιση, πρὸ κειμένου νὰ κατευνάσουν, ὑποτίθεται, τὴν ὀργή. Συνέχεια

Ἔλα ΕΦΚΑ στὸν τόπο σου

Γιὰ ἕναν ἐπαγγελματία δὲν ὑπάρχει κάποιος λόγος νὰ πληρώνῃ εἰσφορὲς αὐτασφαλίσεως, ὅπως κι ἐὰν λέγεται ὁ φορεὺς (τὸ νέο φροῦτο λέγεται ΕΦΚΑ), ὅσες κι ἐὰν εἶναι οἱ εἰσφορές, ὅπως κι ἐὰν πληρώνονται. Συνέχεια