Ζοῦμε, κατὰ τὰ λοιπά, σὲ μίαν ἐλευθέρα καὶ δημοκρατικὴ χώρα

Ἀπὸ σήμερα εἶσθε ἐλεύθεροι νὰ ἐπιλέξετε τί μηνιαῖο χαράτσι θὰ πληρώνετε γιὰ ΕΦΚΑ μὴ μισθωτῶν (ΟΑΕΕ πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κλπ) μέσῳ ἑπτὰ ἐπιλογῶν (κλίμακα) γιὰ μία σύνταξη ποὺ οὐδέποτε θὰ πάρετε καὶ γιὰ περίθαλψη πού, ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του, νὰ μὴν χρειασθεῖτε.

Ἐὰν παρ’ ἐλπίδα πάρετε σύνταξη σὲ καμμιὰ δεκαριὰ χρόνια, θὰ φθάνη, μὲ σημερινὰ νούμερα, ἴσα ἴσα γιὰ ἕνα γεῦμα.

Ἐὰν στὸ μεταξὺ ἀσθενήσετε καὶ δὲν ἔχετε μετρητὰ γιὰ φακελλάκι ἢ φάρμακα, καλλίτερα νὰ γίνετε μέλος σὲ κάποια μὴ κερδοσκοπικὴ φιλανθρωπικὴ ὀργάνωση.

Δὲν ἔχετε τὴν ἐλευθερία νὰ ἐπιλέξετε ἐὰν θὰ ἀσφαλισθεῖτε ἢ ὄχι στὸ σύστημα.
Οὔτε τὴν ἐλευθερία νὰ δίδετε χαράτσι λιγότερο ἀπὸ 210 εὐρῶ τὸν μῆνα.

Κατὰ τὰ ἄλλα εἶσθε ἐλεύθεροι νὰ ἐπιλέξετε ὅ,τι ἄλλο θέλετε, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀσφάλισή σας.
Ἐξ  ἄλλου ζοῦμε σὲ μίαν κατ’ ἐξοχὴν ἐλευθέρα καὶ δημοκρατικὴ χώρα.

Ἀγαλιώτης Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply