Ὑπάρχουν (ἀκόμη) Κύριοι στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Σμήναρχος Ἰωάννης Κυρίου, διοικητὴ 114 ΠΜ.
Ἕνας ἔμπειρος μαχητὴς καὶ πραγματικὸς κύριος, ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του μὲ τὶς ἑξῆς καταγγελίες.

  • Συνεχὴς ἔλλειψις διαθεσιμότητος ἀεροσκαφῶν λόγω τεχνικῶν προβλημάτων στὶς 331 καὶ 332 μοῖρες. Ἀποτέλεσμα ἡ κάθετος πτῶσις ἑτοιμότητος σὲ ἀναχαιτίσεις, κάτι ποὺ ὁ Σμήναρχος ἐπεσήμαινε συνεχῶς σὲ ΓΕΕΘΑ ΑΤΑ καὶ ΓΕΑ.
  • Συνεχὴς ἐνασχόλησις τῆς 114 ΠΜ μὲ τὸ μεταναστευτικό, σὲ σημεῖο τὸ τελευταῖο νὰ ἔχῃ καταστῃ βασικὸ ἔργο (!!!) τῆς πτέρυγας, εἰς βάρος τῆς ζωτικοτάτης πτητικῆς δραστηριότητος ποὺ εἶχε. Ἡ 114 ΠΜ μὲ τὰ Μ-2000 ἀναλαμβάνει τὸν κύριο ὄγκο ἀναχαιτίσεων σὲ κεντρικὸ καὶ βόρειο Αἰγαῖο.

Μπράβο του καὶ ἄξιος!

Ἀποχώρησε στὸ κομβικότερο σημεῖο τῆς καριέρας του καὶ ἄνευ οὐδεμίας ἀντιπαροχῆς.
Ἀπὸ καθαρὸ πατριωτισμὸ καὶ εὐθιξία!

Ὁ Σμήναρχος αὐτὸς ἦταν ἀπὸ τοὺς καλιττέρους -ἐὰν ὄχι ὁ καλλίτερος-χειριστὴς Μ 2000 μὲ συνεχῆ παρουσία στὸ Αἰγαῖο καὶ προσπαθώντας τὰ μέγιστα ἐδῶ κι ἐνάμιση χρόνο ποὺ ἡγήθη τῆς πτέρυγας. Εἶπε τὴν ἀλήθεια, τοὺς ἔκανε «ῥόμπα» καὶ τέλος!
Ἐπὶ τέλους ἕνας ἀξιωματικὸς εἶπε αὐτὸ ποὺ κάνουν γαργάρα ὅλοι!
Εἶναι μία πρωτοφανὴς κίνησις  ἀνωτέρου ἀξιωματικοῦ, μὲ ἐπιχειρήματα καταπέλτες! Καὶ δημοσίως ὅλα αὐτά!!!

Τὸ ἄκουσες Στεφανῆ καὶ ἐσεῖς οἱ ὑπόλοιπες λουλουδοῦδες τοῦ ΥΠΕΘΑ;
Τοὺς ζυγοὺς λύσατε καραγκιόζηδες.

Γ.Λ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply