Δὲν ὑπάρχει «ξενοφοβία» γιὰ ἕναν (πραγματικὸ) πολίτη τοῦ κόσμου


Ὁ Ἔνοκ Πάουελ ἦταν ἕνας Βρεταννὸς συντηρητικὸς πολιτικός, ποὺ ἐστάθη πάντα σταθερὸς στὶς πατριωτικὲς ἀλλὰ καὶ φιλελεύθερες ἀξίες.
Δὲν τὸν γνωρίζετε οἱ περισσότεροι γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι, σὰν προφήτης, τὸ 1968 προεφήτευσε τὸ μέλλον μὲ τὸν περίφημο λόγο «rivers of blood», μὲ ἀποτέλεσμα νὰ «ἀποκεφαλισθῇ» στὴν κυριολεξία ἀπὸ τὸ κατεστημένο τοῦ τύπου ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτικῆς τάξεως.

Ἀπόφοιτος μὲ ἄριστά της Ὀξφορδης, Ἑλληνιστής, ἔγινε ὁ νεώτερος κάτοχος ἕδρας στὴν αὐτοκρατορία σὲ ἡλικία 23 ἐτῶν στὴν Αὐστραλία.

Ἐστρατεύθη στὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ μετὰ τὸν πόλεμο ἐτοποθετήθη στὴν Ἰνδία, ὅπου κατεγοητεύθη ἀπὸ τὴν κουλτούρα καὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἔμαθε ἄριστα Χίντι.

Ὅταν ἄρχισε τὴν ἀντιμεταναστευτική του ῥητορεία ἐρωτήθη, γιὰ τὸ πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτὸς ὁ λάτρης τῶν πολιτισμῶν νὰ βγάζῃ τέτοια «ξενοφοβία», γιὰ νὰ ἀπαντήσῃ, φλεγματικὰ καὶ νὰ καθορίσει: «ὅσον μὲ ἀφορᾶ στὴν ἀγάπη γιὰ τοὺς πολιτισμούς…».
«Ἐδῶ εἶναι Βρεταννία μὲ τὸν δικό μας πολιτισμό, ἀγαπῶ τὸν Ἰνδικὸ πολιτισμὸ καὶ κουλτούρα ἀλλὰ τοὺς θέλω στὴν Ἰνδία. Ἐδῶ ἔχουμε τὸν δικό μας πολιτισμὸ τὴν δίκη μᾶς κουλτούρα».

Αὐτὸς ὁ Ἰωάννης Πρόδρομος εἶναι ἡ ἀπάντησις σὲ ὅλα τὰ φάσιον βίκτιμς, τοὺς μεταλλαγμένους σὲ φιλελεφτέρους παλαιοὺς πασόκους, ποὺ σᾶς κατηγοροῦν γιὰ ξενοφοβικούς.

«Ἕνας»

(Visited 331 times, 1 visits today)
Leave a Reply