Ῥουφιανιὰ ἐπιβραβευομένη!!!

Ῥέ τί Σταλινοκεμαλοφασίστες εἶναι ἐτοῦτοι;

Μετὰ τὸν θόρυβο ποὺ ἐξέσπασε μὲ τὸν ΕΦΚΑ καὶ τοὺς ἔχοντες μπλοκάκια, οἱ φωστῆρες τοῦ Ὑπουργείου προέβησαν σὲ ῥύθμιση, πρὸ κειμένου νὰ κατευνάσουν, ὑποτίθεται, τὴν ὀργή.

Διὰ ἐγκυκλίου λοιπὸν νομοθετοῦν τὴν ῤουφιανιὰ τοῦ ἐργαζομένου πρὸς τὸν ἐργοδότη, γιατὶ λέει, βασικὴ προϋπόθεσις γιὰ νὰ μπῇ κάποιος στὴνῥύθμιση, εἶναι νὰ καταγγείλῃ τὸ  ἐργοδότη του!!!

Τὶς εἰσφορὲς μισθωτοῦ 6.67% θὰ καταβάλει ὁ ἀμειβόμενος μὲ μπλοκάκι σὲ ἕως δύο ἐργοδότες, μετὰ τὴν ἄρνηση τοῦ ἐργοδότου του νὰ συμμετάσχῃ στὸ ἀσφάλιστρο, ἔως ὅτου ὁ ΕΦΚΑ νὰ λύσῃ τὴν ἐργατικὴ διαφορά, ὅπως προβλέπει ἡ ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργείου Ἐργασίας.

Λάλλας Παναγιώτης

εἰκὼν

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply