Μάνα!!!

Μάνα!!! Σμύρνη…. Ξεριζωμός… Μία μάνα….. Χαμένο τὸ βλέμμα της… Ποιὸς νὰ ξέρῃ τὸ τὶ σκέπτεται… Τὸ τὶ θυμᾶται… Ἐὰν κρύβῃ τὸ κλᾶμα ἤ τὴν ἀπελπισία ἤ ἐὰν θρηνῇ τοὺς νεκρούς της…
Κουρέλια τὴν ντύνουν…

Καὶ τὰ παιδιά της…
Τὸ ξαπλωμένο παιδί, ἐμπρός της, ἴσως νὰ κοιμᾶται… Ἴσως κι ὄχι. 
Τὸ παιδί, δεξιά, τὴν κυττᾶ μὲ λατρεία… Μὲ ἀπόλυτον ἀφοσίωσιν. Μὲ θαυμασμό…
Ποῦ νά ἦταν ὁ πατέρας ἄρα γέ; Γλύτωσε ἤ χάθηκε γιά πάντα κάπου σέ κάποιαν ἔρημο; Μάνα… Αὐτὲς τράβηξαν τὸ βάρος στὶς πλᾶτες τους… Καὶ τὰ κατάφεραν…

ποκλίνομαι μὲ θαυμασμό, συγκίνησι, καὶ ὀργή.

Δὲν μπορῶ νὰ ξεχάσω καὶ νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὸν πόνο!

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 356 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μάνα!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μάνα!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μάνα!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply