Ἰσλαμικό, πολυπολιτισμικό, εὐρωπαϊκὸ …«μέλλον» (;;;)!!!

Λαθρο-πίθηκοι…

Στὸ κέντρο τῆς πρῴην «αἰωνίας πόλεως», τῆς Ῥώμης…
…«ποιοτικοί» «ἐπισκέπτες»…

 

 

 

 

…φερμένοι μὲ τὴν χορηγία τῶν Ἑβραίων τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ καὶ τοῦ Ἰσραήλ…
…ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν συμπαράσταση τῶν Λοβοτομημένων μελῶν τῶν (ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους πάντα Ἐπιχορηγουμένων) ΜΚΟ καὶ Ἀναρχοαπλύτων…

Πραξιτέλης Νότιος

 

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply