Αὐτὸς ποὺ ὠφελεῖται ἀπὸ τὸ σύστημα δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ ἀλλάξῃ.

«Πάντων πονηροτάτους εἶναι καὶ μεγίστης ζημίας ἀξίους… οἵτινες οἷς αὐτοὶ τυγχάνουσιν ὄντες ἔνοχοι, ταῦτα τῶν ἄλλων τολμῶσι κατηγορεῖν…»

[Ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, οἱ πιὸ πονηροὶ εἶναι καὶ ἄξιοι τῆς πιὸ μεγάλης τιμωρίας, γιατί τολμοῦν νὰ κατηγοροῦν τοὺς ἄλλους, γιὰ ὅσα οἱ ἴδιοι εἶναι ἔνοχοι…]

– Ἰσοκράτης –

Τὸ νὰ βλέπῃς ὅλον αὐτὸν τὸν πολιτικὸ συρφετὸ ποὺ κατοικοεδρεύει ἐντὸς τῆς Βουλῆς νὰ διαμαρτύρεται καὶ νὰ μπουρδοφιλοσοφῇ γιὰ τὰ ὑπὲρ ἢ τὰ κατὰ τῆς καταργήσεως τῆς ΕΡΤ, εἶναι σὰν νὰ βλέπῃς πόρνες νὰ διαμαρτύρονται κατὰ τῆς πορνείας…

Τὸ ἔχω ξαναπεῖ… Αὐτὸς ποὺ ὠφελεῖται ἀπὸ τὸ σύστημα, δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀναμένεται ὅτι θὰ τὸ ἀλλάξῃ…!

Σοφία Ζήνδρου

Leave a Reply