Ὀδυσσέας Ἐλύτης: Περί Εὐρώπης

«Τό πᾶν εὑρίσκεται στήν εὐγένια καί τήν ποιότητα, σέ ἀντίθεσι μέ τό μέγεθος καί τήν ποσότητα πού χαρακτηρίζουν τήν Δύσι»

«Οἱ εὐρωπαῖοι ἄντλησαν ἀπό τίς Ἑλληνικές Ἀξίες γιά νά φθάσουν στήν Ἀναγέννησι, ἀλλά ἡ Ἀναγέννησις ἡ δική τους εἶναι κάτι πολύ διαφορετικό ἀπό αὐτό πού θά μπορούσαμε νά εἴχαμε κάνει ἐμεῖς (οἱ Ἕλληνες) ἄν δέν μᾶς σταματοῦσε ἡ…………. τουρκοκρατία» ………………………………………………………………………………..

«Οἱ ἀστοί, στήν πλειοψηφία τους, ἐμιμήθησαν τούς εὐρωπαίους…….καί στήν συνέχεια οἱ ἀνερχόμενοι ἀπό τόν λαό ἐμιμήθησαν τούς ἀστούς».

«Ἔτσι φτἀσαμε σέ ἕνα σημεῖο, πού ἀναρωτιέται κανείς σέ τί πιά ὀφελεῖ ἡ ἀπομόνωσις. Τί πάει νά προστατεύσῃ καί μέ κίνδυνο νά φανῶ ἀντιφατικός ὁδηγοῦμαι στό ἄλλο ἄκρο. Λέω…..μήπως εἶναι σωφρονέστερον νά μήν ἀντιταχθοῦμε στόν ροῦ τῆς Ἱστορίας»……………….

«Μήπως μία διαφορετική στρατηγική θά μᾶς βοηθοῦσε νά διακριθοῦμε ἀπό ἕναν ἄλλλο δρόμο»; 

«Ὁ Ἑλληνισμός ἔδειξε ἀνέκαθεν μία καταπληκτική ἰκανότητα νά ἀφομοιώνη, νά προσαρμόζεται καί νά δραστηριοποιεῖται μέσα στά ξένα σύνολά! Ἔχουμε μία πλειάδα Ἑλλήνων πού διεκρίθησαν τήν ἐποχή τῆς διασπορᾶς στά μεγάλα κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ καί στήν εὐρώπη καί στήν ἀνατολή»………..

«Χρειάζόμαστε Παιδεία, σοβαρή, βαθειά, ὄχι αὐτή τήν τεχνική πού ξιπάζει στίς ἡμέρες μας γιατί μόνο μέ αὐτά θά μπορέσουμε καί νά διακριθοῦμε καί νά πορευθοῦμε σ΄ἔνα καινούργιο δρόμο ἀλλά καί νά διατηρήσουμε τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τῆς φυσιογνωμίας μας».
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=4rmdMGmwzGc]

Συμπέρασμα: ἄν δέν ἔχουμε Παιδεία, σοβαρή καί βαθειά,  δέν θά μπορέσουμε νά πορευθοῦμε σ΄αὐτὀν τόν καινούργιο δρόμο. Θά ἐνσωματωθοῦμε ὅπως οἱ μεγαλοαστοί κάποτε. Προτιμητέα ἡ ἀπομόνωσις.

Μινώταυρος

πρώτη δημοσίευσις 13 Νοεμβρίου 2012

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *