Εἶναι ὁ προδότης προδότης;

Εἶναι ὁ προδότης προδότης;
φορμ γι τν σημεριννάρτησι εναι μία συζήτησις πο εχα μ φίλους τς τελευταες μέρες. Συζητήσεις γι τν κρίβεια, μ πολλ πρόσωπα, σ διαφορετικς στιγμς κα σ διαφορετικος τόπους.

πεξεργαζόμασταν, βάσει τν πληροφοριν πο διαθέταμε φυσικά, τος λόγους  γι τος ποίους κάποιος μπορε ν γίν προδότης ρωας. 
Κι σον φορ στ ν μεταμορφωθ κάποιος σρωα, εναι συνδυασμς πολλν παραγόντων κα σίγουρα καθραρς σκέψεως καπέραντου ατοσεβασμο
σον φορμως στόν προδότη; 
Τί εναι ατό πού τόν κάνει νά προδόσ;
Καί τί προδίδει; Προδίδει ατά πού τομαθαν ς ρθά περασπίζεται ατά πού διος θεωρερθά καί δίκαια; 

Ο συζητήσεις διδαν κι παιρναν ως τς στιγμς πο καταφέραμε νπαναφέρουμε στ δεδομένα μας τν τρόπο ποπροδότης ντιλαμβάνεται τ γεγονότα. Τν τρόπο πο τξιολογε κα πο τ «ποκωδικοποιε». 
Κι κεκριβς ντιληφθήκαμε πολλ περισσότερα πσα τόσων χρόνων μελέτες δν μς πέτρεψαν νντιληφθομε.

μόνος λόγος γι τν ποον προδότης παραδίδει τν χώρα του, ς βορ στς ρέξεις το κάθε χθρο, εναι διαφορετική του θεώρησις γι τς συνθκες κα γι τ ποι εναι τ καλλίτερο γι τθνος του. 

Ἐὰν ξετάσουμε μία πρς μία κάθε περίπτωσι προδοσίας θ διαπιστώσουμε πς πλς ατο πο πρόδωσαν πίστευαν σλλους τρόπους χειρισμο τν καταστάσεων. 
Κάποιος γι παράδειγμα πιθυμοσε τν τυρραννία (διότι τν πίστευε) ς πολίτευμα, ρχόμενος σντίθεσι μ τν δημοκρατία τν συμπολιτν του. (ππίας ατό δέν πραξε κατά τν θηναίων;)

Ἐὰν παρατηρήσουμε μ κάπως πι διαυγς βλέμμα τ περσικά, θ διαπιστώσουμε πς ρκετς πόλεις (ο περισσότερες) τς Μικρς σίας κα τς πειρωτικς λλάδος, νοιξαν τς πλες τους πρ κειμένου  νποδεκτον τν Δαρεο κα τν Ξέρξη. Τό πραξαν δίως π φόβο μήπως κα κακοπάθει λαός τους. Δλα δή, τπραξαν πρ κειμένου ν προστατεύσουν τν λαό τους. 
νεξαρτήτως λοιπν τοποτελέσματος, ατο ογέτες δν μπορον ν θεωρηθον προδότες το γένους τν λλήνων. Δειλοπίσης δν ξέρω ἐὰν ταν, τν στιγμ πο ο περισσότεροι συνέπραξαν στς μάχες κατ τν λλήνων ποντιστάθηκαν. 
Μήπως τελικς εχαν πλς διαφορετική ντίληψι γιά πάρα πολλές ννοιες; Γιά τίς ννοιες θρρος, λευθερία, δειλία, γένος, θνος, Πατρίδα;
ταν δειλός βασιλέας τν Μακεδόνων λέξανδρος πού λειτούργησε ετε ς σύμμαχος ετε ς γγελιοφόρος τν Περσν κατά τν θηναίων καί τν Σπαρτιατν;
μήπως παιδεία του ταν λλιπής μέ ποτέλεσμα νά κατέχ μέρος τς πληροφορίας γιά τήν λευθερία καί τά γαθά πού ατή διεσφάλιζε;  

λλο παράδειγμα ο Θηβαοι. Συνέπραξαν χι μέ τούς Πέρσες κατά λλήνων; Στήριξαν τόν Μαρδόνιο ς ο στενότεροί του σύμμαχοι;  καναν τά δύνατα δυνατά πρό κειμένου μερικές δεκαετίες ργότερα νά ποτάξουν κάθε λληνική πόλι; 
ταν λοιπόν προδότες ο Θηβαοι πλς δέν μποροσαν νά ντιληφθον τά δεδομένα πως λλη πλευρά, ατή πού ντιστάθηκε καί τελικς νίκησε;

Ἐὰν μεταφέρουμε  τρώτημα στν πι σύγχρονη στορία, θ διαπιστώσουμε πς πίσης στν κατοχ εχαμε προδότες, πατριδοκαπήλους κα δοσιλόγους. 
Κάποιοι π ατούς μως κατέθεσαν τς πόψεις τους κα μπορομε σήμερα ν τς μελετήσουμε.
Ἐὰν γι παράδειγμα μπορούσαμε ν συνδιαλαγομε  μ τν ποιοδήποτε ποστρωσε κόκκινα χαλι πρ κειμένου ν πατήσουν οξιωματικο το Γ’ άιχ, θ διαπιστώσουμε πς ατοπλς ντιλαμβάνονταν τ δεδομένα διαφορετικς. Δν σκέφτηκαν ποτ τν Γερμανία ς ττημένη κα πίστευαν βαθύτατα πς πρέπει ν μείνουμε μ τ μέρος τν νικητν.  Δλα δή,  μ τν ψυχρ κα μόνον λογικἐὰν δομε τς στορικς καταγραφές, θ διαπιστώσουμε πς ατο πίστευαν πς πρατταν τ καλλίτερα γι τν χώρα.

Δν ναφέρομαι φυσικ σ ατος πο πάντα βρίσκουν τρύπα ν τρυπώσουν οτε σ ατος πο χρηματίζονται οτε κα σ ατος πο εναι κ φύσεως συνείδητοι. 
ναφέρομαι μόνον σ ατος πο πρόδωσαν, κατ τν γενικοτέρα ντίληψι, λλ πο οσιαστικς εχαν πάντα πιχειρήματα πρ κειμένου ν δικαιολογήσουν τν πράξι τους.

Κα ξαναθέτω τρώτημα: «μήπως τόσα ξεραν κα κατ συνέπει τόσα πρατταν; Μήπως ως κεφθανε ντίληψίς τους; Μήπως πλς τσι κπαιδεύθηκαν; Μήπως δέν ταν προδότες λλά πλς λλιπος πληροφορίας;» 

Ατ δν μς κάνει νθωώνουμε κάποιον! ντιθέτως μάλλιστα. Θεωρ τν κάθε νθρωπο πολύτως πεύθυνο κα γι ατ ποπραξε λλ κα γι ατ πο δν πραξε. Κα γι ατ πο σκέφθηκε κα γι ατ ποπέφυγε ν σκεφθ! Κα γι τν ρίμανσί του κα γι τν νωριμότητά του. 
Συνεπς δν παύουν, κατ’ μ πάντα, ν εναι πολύτος πεύθυνοι γι τς πράξεις τους. πλς μες πρέπει νξετάσουμε μλλο μάτι τς πράξεις τους.

Σήμερα στν Πατρίδα μας συντελονται τατοχρόνως πάρα πολλς προδοσίες. 
Γιατί μς βρκαν λες μαζύ;
Γιαί τήν διαν περίοδο λοι ατοί πού κτυπον κι ρπάζουν καί καταστρέφουν «τυχε» νά συγχρονίσουν τά «ολόγια τους»; Γιατί ντίδρασις εναι τόσο χλιαρή; Γιατί στάσις τν πολλν μπεριέχει μεγάλα κομμάτια διαφορίας;

Ἐὰν κάποτε παρουσία νς προδότου ταν ποτέλεσμα κάποιας στραβς νοήσεως ντιλήψεως, τώρα χουμε νντιμετωπίσουμε πολ περισσότερα ζητήματα τατοχρόνως. 
Ατ τ στρεβλ μυαλά, ατ τντα πο γι κάποιον λόγο, γεννήθηκαν μ στρεβλντίληψι, κυβερνον. νέλαβαν τόσο ψηλς θέσεις πο θέλει μεγάλο γώνα κα κόπο πρ κειμένου ν τσακιστον κα ν φύγουν. λλ κι ἐὰν φύγουν, χουν «δουλέψει» τόσο συστηματικδ κα τόσες δεκαετίες, πο τελικς χουν κατορθώσει ν παράξουν στρατις μυαλν μ στρεβλντίληψι. 
Ατ δν ντιμετωπίζεται οτε μπανάστασι οτε μ τυχαες δράσεις. 
Ατντιμετωπίζεται μλοσχερ καταστροφή. Τήν θέλουμε μως;

ταν θνατραπ τπάρχον καθεστς, τότε δν πρέπει ν μήν φαιθ τίποτα ρθιο πο ν τκπροσωπ. 
Φαντάζει ραο μ μίαν πρώτη ματιά, λλ δυστυχς διόλου δν εναι.

ταν γι παράδειγμα δ κα αἰῶνες διδάσκονται κατομμύρια παιδι νσεβον πρς τν Φύσι, μέ ποιόν τρόπο θά καταφέρουμε νά «πείσουμε» ατούς τούς νηλίκους πλέον, κα παπποδες κόμη, νά τήν σεβαστον; Ατ δν γίνονται! 
Δν μπορ ν μάθω αρν μητέρα μου στν θεία μου, γι παράδειγμα, τν νακύκλωσι. σο κυνήγι κι ἐὰν τος κάνω, ατς θ πετον τ πλαστικ μαζ μ τ μέταλλα κα μαζ μ τ πορτοκαλόφλουδα. τσι μαθαν κα δν ξεμαθαίνουν. 

τσι κα τ κουδουνισμένα μας. Κατ βάθος πιστεύουν πς πράττουν τ μέγιστα γι τ καλ τς χώρας. Θά μπορούσαμε νά τούς χαρακτηρισουμε ς προδότες ς λιθίους πλς; Θά μπορούσαμε νά τούς θωώσουμε γιά τήν λλιπή τους ντίληψι χι; πάρχει ποτέ περίπτωσις προδότης νά χπίγνωσι πώς καταστρέφει; 
Πιστεύω πς μόνον μικρόνοες εναι κα πρς τοτο δν μπορον νντιληφθον ν δον κάτι πέρα π τν μύτη τους. 

δρόμος ποχουμε ν διανύσουμε εναι διατέρως σκληρς κα δύσβατος. Ο προδότες, μ τν τρόπο πο τνέλυσα παρ πάνω, εναι παντο. Εναι γύρω μας, κόμη κα μέσα μας. μες πρέπει νξισορροπήσουμε κ νέου ρχές, κανόνες κα τν ασθησι το δικαίου μέσα μας. Ν πετάξουμε τ μικρά μας μεγάλα βολέματα κα νποφασίσουμε ν γίνουμε πεύθυνοι γι τ πάντα. 
Μόνον γ εμαι πεύθυνη γι τ σήμερα. Κανες λλος! Μόνον γ μπορ ν τλλάξω! Κανες λλος! Μόνον γ μπορ ν πεπαιδεύσω τν αυτόν μου. Κανες λλος.
Διότι ἐὰν δν τόν κάνω, σέ τί θά διαφέρω πό κάποιον προδότη; άν γώ δέν ντιληφθ τό ΟΛΟΝ ς νάγκη, πς θά ξιώσω πό κάποιον λλον νά τό κάν; Ἐὰν δέν «δ» τό αριο ς Τέλειον, πς θά «πεισθ» γιά νά τό διεκδικήσω; 

εθύνη εναι πάρα πολ μεγάλη γιλους μας καδίως γι ατν πο παραδίδει να θνος στν δουλεία.  μες καταντήσαμε δολοι, διότι δν μάθαμε ν ατοπεπαιδευόμεθα. 
φθασε πλέον ποχ γι νλλάξουμε τ πάντα, καδίως νποκτήσουμε πρόσβασι σσο τ δυνατν μεγαλύτερο μέρος τς πληροφορίας κα τς γνώσεως. 
Μόνον ταν γνωρίζουμε τ πάντα θ μπορομε νξιώνουμε τ καλλίτερα γιλους μας.

Φιλονόη.

  φωτογραφία

πρώτη δημοσίευσις 31 Ἰανουαρίου 2012

(Visited 43 times, 1 visits today)
Leave a Reply