Εἶναι ὁ προδότης προδότης;


φορμ γι τν σημεριννάρτησι εναι μία συζήτησις πο εχα μ φίλους τς τελευταες μέρες. Συζητήσεις γι τν κρίβεια, μ πολλ πρόσωπα, σ διαφορετικς στιγμς κα σ διαφορετικος τόπους.

πεξεργαζόμασταν, βάσει τν πληροφοριν πο διαθέταμε φυσικά, τος λόγους  γι τος ποίους κάποιος μπορε ν γίν προδότης ρως. 
Κι σον φορᾶ στ ν μεταμορφωθ κάποιος σρωα, εναι συνδυασμς πολλν παραγόντων κα σίγουρα καθαρς σκέψεως καπεράντου ατοσεβασμο
σον φορμως στόν προδότη; 
Τί εναι ατό πού τόν κάνει νά προδώσ;
Καί τί προδίδει; Προδίδει ατά πού τομαθαν ς ρθά περασπίζεται ατά πού διος θεωρερθά καί δίκαια; 

Ο συζητήσεις διδαν κι παιρναν ως τς στιγμς πο καταφέραμε νπαναφέρουμε στ δεδομένα μας τν τρόπο ποπροδότης ντιλαμβάνεται τ γεγονότα. Τν τρόπο πο τξιολογε κα πο τ «ποκωδικοποιε». 
Κι κεκριβς ντιληφθήκαμε πολλ περισσότερα πσα τόσων χρόνων μελέτες δν μς πέτρεψαν νντιληφθομε.

μόνος λόγος γι τν ποον προδότης παραδίδει τν χώρα του, ς βοῤῥ στς ρέξεις το κάθε χθρο, εναι διαφορετική του θεώρησις γι τς συνθκες κα γι τ ποι εναι τ καλλίτερο γι τθνος του. 

Ἐὰν ξετάσουμε μία πρς μία κάθε περίπτωσι προδοσίας θ διαπιστώσουμε πς πλς ατο πο προέδωσαν ἐπίστευαν σλλους τρόπους χειρισμο τν καταστάσεων. 
Κάποιος γι παράδειγμα πιθυμοσε τν τυρραννία (διότι τν ἐπίστευε) ς πολίτευμα, ρχόμενος σντίθεσι μ τν δημοκρατία τν συμπολιτν του. (ππίας ατό δέν πραξε κατά τν θηναίων;)

Ἐὰν παρατηρήσουμε μ κάπως πι διαυγς βλέμμα τ περσικά, θ διαπιστώσουμε πς ρκετς πόλεις (ο περισσότερες) τς Μικρς σίας κα τς πειρωτικς λλάδος, νοιξαν τς πλες τους πρ κειμένου  νποδεκτον τν Δαρεο κα τν Ξέρξη. Τό πραξαν δίως π φόβο μήπως κα κακοπάθει λαός τους. Δλα δή, τπραξαν πρ κειμένου ν προστατεύσουν τν λαό τους. 
νεξαρτήτως λοιπν τοποτελέσματος, ατο ογέτες δν μπορον ν θεωρηθον προδότες το γένους τν λλήνων. Δειλοπίσης δν ξέρω ἐὰν σαν, τν στιγμ πο ο περισσότεροι συνέπραξαν στς μάχες κατ τν λλήνων ποντεστάθησαν. 
Μήπως τελικς εχαν πλς διαφορετική ντίληψι γιά πάρα πολλές ννοιες; Γιά τίς ννοιες θῤῤος, λευθερία, δειλία, γένος, θνος, Πατρίδα;
ταν δειλός βασιλεύς τν Μακεδόνων λέξανδρος πού ἐλειτούργησε ετε ς σύμμαχος ετε ς γγελιοφόρος τν Περσν κατά τν θηναίων καί τν Σπαρτιατν;
μήπως παιδεία του ταν λλιπής μέ ποτέλεσμα νά κατέχ μέρος τς πληροφορίας γιά τήν λευθερία καί τά γαθά πού ατή διεσφάλιζε;  

λλο παράδειγμα ο Θηβαοι. Συνέπραξαν χι μέ τούς Πέρσες κατά λλήνων; Ἐστήριξαν τόν Μαρδόνιο ς ο στενότεροί του σύμμαχοι;  καναν τά δύνατα δυνατά πρό κειμένου μερικές δεκαετίες ργότερα νά ποτάξουν κάθε λληνική πόλι; 
σαν λοιπόν προδότες ο Θηβαοι πλς δέν μποροσαν νά ντιληφθον τά δεδομένα πως λλη πλευρά, ατή πού ντεστάθη καί τελικς ἐνίκησε;

Ἐὰν μεταφέρουμε  τρώτημα στν πι σύγχρονο στορία, θ διαπιστώσουμε πς πίσης στν κατοχ εχαμε προδότες, πατριδοκαπήλους κα δοσιλόγους. 
Κάποιοι π ατούς μως κατέθεσαν τς πόψεις τους κα μπορομε σήμερα ν τς μελετήσουμε.
Ἐὰν γι παράδειγμα μπορούσαμε ν συνδιαλαγομε  μ τν ποιονδήποτε ποστρωσε κόκκινα χαλι πρ κειμένου ν πατήσουν οξιωματικο το Γ’ άιχ, θ διαπιστώσουμε πς ατοπλς ντελαμβάνοντο τ δεδομένα διαφορετικς. Οὐδέποτε ἐσκέφθησαν τν Γερμανία ς ττημένη κα ἐπίστευαν βαθύτατα πς πρέπει ν μείνουμε μ τ μέρος τν νικητν.  Δλα δή,  μ τν ψυχρ κα μόνον λογικἐὰν δομε τς στορικς καταγραφές, θ διαπιστώσουμε πς ατο ἐπίστευαν πς πρατταν τ καλλίτερα γι τν χώρα (καὶ τοὺς ἑαυτούς των, βεβαίως βεβαίως…!).

Δν ναφέρομαι φυσικ σ ατος πο πάντα εὑρίσκουν τρύπα ν τρυπώσουν οτε σ ατος πο χρηματίζονται οτε κα σ ατος πο εναι κ φύσεως συνείδητοι. 
ναφέρομαι μόνον σ ατος πο ἐπρόδωσαν, κατ τν γενικοτέρα ντίληψι, λλ πο οσιαστικς εχαν πάντα πιχειρήματα πρ κειμένου ν δικαιολογήσουν τν πράξι των.

Κα ξανὰ θέτω τρώτημα: «μήπως τόσα ξεραν κα κατ συνέπει τόσα πρατταν; Μήπως ως κεφθανε ντίληψίς τους; Μήπως πλς τσι ἐξεπαιδεύθησαν; Μήπως δέν σαν προδότες λλά πλς λλιπος πληροφορίας;» 

Ατ δν μς κάνει νθωώνουμε κάποιον! ντιθέτως μάλιστα. Θεωρ τν κάθε νθρωπο πολύτως πεύθυνο κα γι ατ ποπραξε λλ κα γι ατ πο δν πραξε. Κα γι ατ πο ἐσκέφθη ἀλλὰ κα γι ατ ποπέφυγε ν σκεφθ! Κα γι τν ρίμανσί του κα γι τν νωριμότητά του. 
Συνεπς δν παύουν, κατ’ μ πάντα, ν εναι πολύτως πεύθυνοι γι τς πράξεις των. πλς μες πρέπει νξετάσουμε μλλο μάτι αὐτὲς τς πράξεις των.

Σήμερα στν Πατρίδα μας συντελονται τατοχρόνως πάρα πολλς προδοσίες. 
Γιατί μς εὑρκαν λες μαζύ;
Γιαί τήν ἰδίαν περίοδο λοι ατοί πού κτυπον κι ρπάζουν καί καταστρέφουν «τυχε» νά συγχρονίσουν τά «ὡρολόγιά των»; Γιατί ντίδρασις εναι τόσο χλιαρή; Γιατί στάσις τν πολλν μπεριέχει μεγάλα κομμάτια διαφορίας;

Ἐὰν κάποτε παρουσία νς προδότου ταν ποτέλεσμα κάποιας στραβς νοήσεως ντιλήψεως, τώρα χουμε νντιμετωπίσουμε πολ περισσότερα ζητήματα τατοχρόνως. 
Ατ τ στρεβλ μυαλά, ατ τντα πο γι κάποιον λόγο, ἐγεννήθησαν μ στρεβλντίληψι, κυβερνον. νέλαβαν τόσο ψηλς θέσεις πο θέλει μεγάλο γώνα κα κόπο πρ κειμένου ν τσακισθον κα ν φύγουν. λλ κι ἐὰν φύγουν, χουν «δουλεύσει» τόσο συστηματικῶς δ κα τόσες δεκαετίες, πο τελικς χουν κατορθώσει ν παράξουν στρατις μυαλν μ στρεβλντίληψι. 
Ατ δν ντιμετωπίζεται οτε μπανάστασι οτε μ τυχαες δράσεις. 
Ατντιμετωπίζεται μὲ ὁλοσχερ καταστροφή. Τήν θέλουμε μως;

ταν θνατραπ τπάρχον καθεστς, τότε δν πρέπει ν φαιθ κάτι ρθιο πο ν τκπροσωπ. 
Φαντάζει ραο μ μίαν πρώτη ματιά, λλ δυστυχς διόλου δν εναι.

ταν γι παράδειγμα δ κα αἰῶνες διδάσκονται κατομμύρια παιδι νσεβον πρς τν Φύσι, μέ ποιόν τρόπο θά καταφέρουμε νά «πείσουμε» ατούς τούς νηλίκους πλέον, κα παπποδες κόμη, νά τήν σεβασθον; Ατ δν γίνονται! 
Δν μπορ ν μάθω αρν μητέρα μου στν θεία μου, γι παράδειγμα, τν νακύκλωσι. σο κυνήγι κι ἐὰν τος κάνω, ατς θ πετον τ πλαστικ μαζ μ τ μέταλλα κα μαζ μ τ πορτοκαλόφλουδα. τσι μαθαν κα δν ξεμαθαίνουν. 

τσι κα τ κουδουνισμένα μας. Κατ βάθος πιστεύουν πς πράττουν τ μέγιστα γι τ καλ τς χώρας. Θά μπορούσαμε νά τούς χαρακτηρίσουμε ς προδότες ς λιθίους πλς; Θά μπορούσαμε νά τούς θωώσουμε γιά τήν λλιπή τους ντίληψι χι; πάρχει ποτέ περίπτωσις προδότης νά χπίγνωσι πώς καταστρέφει; 
Πιστεύω πς μόνον μικρόνοες εναι κα πρς τοτο δν μπορον νντιληφθον ν δον κάτι πέρα π τν μύτη τους. 

δρόμος ποχουμε ν διανύσουμε εναι διατέρως σκληρς κα δύσβατος. Ο προδότες, μ τν τρόπο πο τνέλυσα παρ πάνω, εναι παντο. Εναι γύρω μας, κόμη κα μέσα μας. μες πρέπει νξισοῤῥοπήσουμε κ νέου ρχές, κανόνες κα τν ασθησι το δικαίου μέσα μας. Ν πετάξουμε τ μικρά μας μεγάλα βολέματα κα νποφασίσουμε ν γίνουμε πεύθυνοι γι τ πάντα. 
Μόνον γ εμαι πεύθυνος γι τ σήμερά μου. Κανες λλος! Μόνον γ μπορ ν τλλάξω! Κανες λλος! Μόνον γ μπορ ν πεπαιδεύσω τν αυτόν μου. Κανες λλος.
Διότι ἐὰν δν τόν κάνω, σέ τί θά διαφέρω πό κάποιον προδότη; άν γώ δέν ντιληφθ τό ΟΛΟΝ ς νάγκη, πς θά ξιώσω πό κάποιον λλον νά τό κάν; Ἐὰν δέν «δ» τό αριο ς Τέλειον, πς θά «πεισθ» γιά νά τό διεκδικήσω; 

εθύνη εναι πάρα πολ μεγάλη γιλους μας καδίως γι ατν πο παραδίδει να θνος στν δουλεία.  μες καταντήσαμε δολοι, διότι δν ἐμάθαμε ν ατοπεπαιδευόμεθα. 
φθασε πλέον ποχ γι νλλάξουμε τ πάντα, καδίως νποκτήσουμε πρόσβασι σσο τ δυνατν μεγαλύτερο μέρος τς πληροφορίας κα τς γνώσεως. 
Μόνον ταν γνωρίζουμε τ πάντα θ μπορομε νξιώνουμε τ καλλίτερα γιλους μας.

Φιλονόη.

  φωτογραφία

πρώτη δημοσίευσις 31 Ἰανουαρίου 2012

Leave a Reply