Ἡ Βαρδάρκσα «ἀνεβαθμίσθῃ», ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας σὲ Μακεδονία!!!

Μέ τέτοιους φίλους τί νά τούς κάνῃς τούς ἐχθρούς;Μέ τέτοιους «δασκάλους» καί συγγραφεῖς «γραμματικῶν», «ἱστορίας» τί νά τούς κάνῃς τούς ἐχθρούς;
Ἔχεις ἀνοίξῃ ἤδη τὶς Κερκόπορτες κι αὐτοὶ σαρώνουν τὰ πάντα…

 

Ἡ Βαρδάρκσα «ἀνεβαθμίσθῃ», ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας σὲ Μακεδονία!!!

Σοκ! Ως Μακεδονία αναφέρονται τα Σκόπια στο βιβλίο της Γ” Λυκείου (βίντεο)

Στο βιβλίο της Γ” Λυκείου το οποίο διδάσκεται τη φετινή χρονιά στους μαθητές στα Ελληνικά σχολεία, το κράτος των Σκοπίων αναφέρεται ως… Μακεδονία. Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί στη σελίδα 130 του βιβλίου στον χάρτη που παρουσιάζεται, τα Σκόπια αναφέρονται σαν ξεχωριστό κράτος της Μακεδονίας.

Δείτε το βίντεο με την εξήγηση του καθηγητή Αγγλικών Κώστα Μιχαλόπουλου:

Ἀλεξάνδρεια Γιδᾶς

Τί λέγαμε;
Μᾶς ἀπειλοῦν οἱ Βαρδαρσκανοί; Πῶς;
Μέ ποιόν τρόπο;
Μήπως τελικῶς ὁ μόνος πού μᾶς ἀπειλεῖ εἶναι τό ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας πού μέ τό ζόρι θέλει νά γεννήσῃ θέμα ἐκ τοῦ μή ὄντος;

Φιλονόη

(Visited 26 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ Βαρδάρκσα «ἀνεβαθμίσθῃ», ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας σὲ Μακεδονία!!!

Leave a Reply