Ἡ παράνοια τῶν …ἀποδείξεων!

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012: – ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ τὸ μέτρο συλλογῆς ἀποδείξεωνἩ παράνοια τῶν ἀποδείξεων...3

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013: – ΞΑΝΑΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ τὸ μέτρο συλλογῆς ἀποδείξεων

Ἡ παράνοια τῶν ἀποδείξεων...211 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013: – ΔΕΝ καταργεῖται τὸ μέτρο συλλογῆς ἀποδείξεων

Ἡ παράνοια τῶν ἀποδείξεων...429 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013: – ΞΑΝΑΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ τὸ μέτρο συλλογῆς ἀποδείξεων γιὰα ὅλους τοὺς μὴ μισθωτοὺς ἢ συνταξιούχους φορολογουμένους.Ἡ παράνοια τῶν ἀποδείξεων...1

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013: Ἕως 30% ἔκπτωση φόρου για ὅσους χρησιμοποιοῦν φοροκάρτα.

Ἡ παράνοια τῶν ἀποδείξεων...5Οἱ λιμοκτονοῦντες …εἶναι ἕτοιμοι να πιστέψουν τὰ πάντα …καὶ τὸ πιὸ ἄθλιο ψὲμμα.

«Σίγμα»

(Visited 23 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ παράνοια τῶν …ἀποδείξεων!

Leave a Reply