Οἱ πτητικὲς μηχανὲς… κάποτε…

Οἱ πτητικὲς μηχανὲς... κάποτε...1 Δεῖτε, Ῥῶσσοι ἀεροναυπηγοὶ πῶς κατεσκεύασαν, ἀπὸ τὶς περιγραφές, τὸν ὄχημά ποὺ χρησιμοποιοὺυσε ὁ Ἀπόλλων, γιὰ νὰ πάῃ στὴν Ὑπερβορεία.
Εἶναι τὸ κάτω σχῆμα τῆς δευτέρας εἰκόνας.Οἱ πτητικὲς μηχανὲς... κάποτε...2

Ἴκαρος καὶ Δαίδαλος, πτητικὲς μηχανὲς εἶχαν καὶ ὄχι τὸ παραμυθι ποὺ ξέρουμε.

Κάτω διαστημικὸ λεωφορεῖο πρὶν 3.000 χρόνια, ποὺ βρίσκεται σὲ Μουσεῖο τῆς Τουρκίας.Οἱ πτητικὲς μηχανὲς... κάποτε...3

Δαρίβας Παναγιώτης

περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 63 times, 1 visits today)
Leave a Reply