Ξενάγησις στὴν Ἑλληνικὴ κεραμική.

Μαθήτριες κρατούν σημειώσεις σὲ μία ξενάγηση στὴν ἑλληνικὴ κεραμική. Μουσεῖο Λούβρου, 1953. Ξενάγησις στὴν Ἑλληνικὴ κεραμική.1

 

photo –> Dmitri Kessel—Time & Life Pictures/Getty Images

LIFE Goes to the Louvre, 1953

Τὸ ἀγγεῖο τῆς φωτογραφίας στὸ λαιμὸ φέρει παράσταση τοῦ Περσέως νὰ θανατώνῃ τὴν Μέδουσα ἡ ὁποία εἰκονίζεται μὲ μορφὴ θηλυκοῦ Κενταύρου. Περίπου 660 π.Χ. Ἀπὸ τὴν Θήβα Βοιωτίας…

Χλόη

(Visited 55 times, 1 visits today)
Leave a Reply