Ἀκόμη τὴν πρώτη θέσιν κατέχουμε στὴν ναυτιλία.

Ἀκόμη τὴν πρώτη θέσιν κατέχουμε στὴν ναυτιλία.Τὸ νὰ καταφέρνῃ ἕνας λαός, μέσα στὴν πορεία τῶν αἰώνων, καὶ κατ’  ἐξακολούθησιν, νὰ διατηρῇ μίαν πρωτιά, ποὺ  οὐδεὶς ἄλλο δύναται νὰ τὴν ἀνατρέψῃ, κάτι πολὺ σπουδαῖο δηλώνει.
Ἀκόμη καὶ σήμερα λοιπόν, ποὺ τὰ πάντα καταῤῥέουν, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἡ ναυτιλία μας διατηρεῖ τὶς πρωτιές της.
Περίεργον; Διόλου…
Ὁ Ἕλλην, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἄν καὶ ἔχῃ περάσῃ μέσα ἀπὸ τὴν φωτιὰ καὶ τὸ τσεκούρι, καταφέρνει νὰ παραμένῃ ναυτιλιακῶς, μέσα στοὺς πρώτους στόλους παγκοσμίως. Μία πρωτιὰ ποὺ σαφῶς προέρχεται ἀπὸ τὴν ἰδαιτέραν Φύσιν μας κι ὄχι ἀπὸ τυχαιότητες…

Βέβαια ἡ πρωτιὰ αὐτὴ ἀφορᾶ, στὴν ἐποχή μας, τὴν χωρητικότητα. Δὲν ἀλλάζει ὅμως κάτι…
Τὸ ἴδιο ἰσχύει μὲ ὅσα συνέβαιναν καὶ πρὸ μερικῶν χιλιάδων ἐτῶν… Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο…
Μόνον ποὺ τότε εἴχαμε τριήρεις καὶ τώρα σιδεροκούτια…
Τὸ ὑλικὸ κατασκευῆς τοῦ πλοίου ἀλλάζει, ὄχι τὸ εἶδος τοῦ πλοιοκτήτου.

Φιλονόη

Η Ελλάδα ελέγχει το 15,1% του παγκόσμιου στόλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2013 της United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλία βρίσκεται στην πρώτη θέση του κόσμου όσον αφορά στη χωρητικότητα που ελέγχει και, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι και το σημαντικότερο. Ειδικότερα ελέγχει το 15,17% του παγκόσμιου στόλου και ακολουθεί η Ιαπωνία με 13,8% , η Κίνα με 13,8, η Γερμανία με 7,7% και την πεντάδα συμπληρώνει η Κορέα με 4,6%. Η Σιγκαπούρη ελέγχει το 3,98% και η Ταϊβάν το 2,74%.

Η Κίνα είναι πρώτη δύναμη στον αριθμό πλοίων που έχει στον στόλο της και ανέρχεται στα 5.313. Από αυτά τα 2.665 χωρητικότητας 66,9 εκατ. τόνων είναι υπό κινεζική σημαία και τα 2.648, χωρητικότητας 123,1 εκατ. υπό ξένη.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία με 3.991 πλοία εκ των οποίων 738 χωρητικότητας 17, 2 εκατ. τόνων είναι στο ιαπωνικό νηολόγιο και 3.253 χωρητικότητας 206,5 εκατ. υπό ξένη σημαία.
Στην τρίτη θέση είναι η Γερμανία με 3.833 πλοία εκ των οποίων 396 χωρητικότητας 16,6 εκατ. τόνων στο γερμανικό νηολόγιο και 3.437, χωρητικότητας 109,1 εκ. τόνων υπό ξένη σημαία.
Η Ελλάδα, όσον αφορά στον αριθμό των πλοίων που έχει στον στόλο της, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 3.695 πλοία εκ των οποίων τα 825 χωρητικότητας 69,6 εκατ. τόνων είναι υπό ελληνική σημαία και 2.870 χωρητικότητας 224,8 εκ. τόνων υπό ξένη.

Ψηλά στη λίστα είναι και η Σιγκαπούρη με 1.888 πλοία συνολικής χωρητικότητας 64 εκατομμυρίων τόνων και η Ταϊβάν με 814 πλοία χωρητικότητας 44 εκατομμυρίων τόνων.
Αν προστεθούν στον στόλο της Κίνας τότε ο «Κόκκινος Δράκος» διαθέτει στόλο που αποτελείται από 8.015 πλοία και ελέγχει το 18,5% της παγκόσμιας χωρητικότητας.

ζούγκλα

Υ.Γ. Θά μπορέσουμε ἄρα γέ ποτέ νά συνυπολογίσουμε στά παραπάνω τά πλοῖα πού δέν φέρουν τώρα πιά Ἑλληνική σημαία;

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply