Ὥρα νὰ …αὐξήσουν τὸν στόλο τους οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστές…

Ἂ πουλάκια μου…
Γιὰ αὐτὸ ἐλύσσαξε ὁ Σόιμπλε… Συνέχεια

Μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος…

Μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος...2Ξέρετε ποιός εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγάλους κερδισμένους μέ τήν ἀποχώρηση τῆς Βρεταννίας;
Ὁ ναυτιλιακὸς κόσμος καὶ εἰδικὰ ὁ ἑλληνικὸς ἐφοπλιστικὸς κόσμος!

Χαρακτηριστικὴ τοῦ κλίματος εἶναι ἡ δήλωσις τοῦ Dr Martin Stopford, προέδρου τοῦ ναυλομεσιτικοῦ οἴκου Clarkson Research, ποὺ ἀπεκάλεσε τὴν εἴδηση «μία συναρπαστικὴ προοπτική, διότι, ὅπως κάθε Ἕλλην ἐφοπληστὴς ξέρει, ἡ ἀλλαγὴ δημιουργεῖ εὐκαιρίες»! Συνέχεια

Μὲ τὶς σελινάρες…

…Ὁ ἴδιος Χιώτης καπετάνιος…

Ἔλα ‘σύ, πώ΄φαες τ’ αὐγό…

…σὲ ἄλλο πλοῖο, κάθε τέλος τοῦ μηνὸς ἐφώναζε τὸ πλήρωμά του γιὰ νὰ πληρώσῃ τὸ μηνιάτικο…
Πρώτα ἐξεκίναγε μὲ τοὺς ἀξιωματικούς, μετὰ μὲ τοὺς ὑπαξιωματικούς, μετὰ ναῦτες καὶ τελευταία πλήρωνε τὰ πρωτόμπαρκα παιδιά… Τζόβενα, δοκίμους καμαρωτάκια κτλ… Συνέχεια

Κυβέρνησις ἐφοπλιστῶν;

Τα κανάλια έκαναν τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα εξουσίας από γραφική συνιστώσα του Soros και το ..«μας» δηλαδή των εφοπλιστών, είναι πέρα για πέρα ουσιαστικό.

Κυβέρνησις ἐφοπλιστῶν; Συνέχεια

Ἔλα ‘σύ, πώ΄φαες τ’ αὐγό…

Ἔλα 'σύ, πώ΄φαες τ' αὐγό...Κάποτε…
Πρὶν πολλὰ χρόνια, ἦταν σ’ ἕνα πλοῖο καπετάνιος ἔνας Χιώτης πλοίαρχος…
Μιὴν ἡμέρα λοιπόν, τὸν ἐπισκέφθηκε ὁ λοστρόμος τοῦ πλοίου καὶ τὸν πληροφόρησε πὼς οἱ ναῦτες δὲν ἀποδίδουν ὄσο πρέπει στὴν ἐργασία τους καὶ πὼς οἱ δουλειὰ ἔχει μείνει πίσω, διότι παραπονοῦνται γιὰ τὴν φτωχὴ διατροφή τους.
Ὁ καπετάνιος ἀφοῦ σκέφθηκε τὸ πρόβλημα διέταξε τὸν μάγειρα κάθε δεύτερη ἡμέρα νὰ τοῦ βράζῃ αὐγὰ καὶ νὰ τὰ φέρνῃ στὸ γραφεῖο του κρυφά… Συνέχεια

Ποιοί εἶναι ὁ ἐφοπλιστής καί ὁ ἐπιχειρηματίας μέ τά πεντακόσια κιλά ἡρωΐνης;

Ποιοί εἶναι ὁ ἐφοπλιστής καί ὁ ἐπιχειρηματίας μέ τά πεντακόσια κιλά ἡρωΐνης;Η επίσημη πολιτεία δεν δίνει ονόματα… Πρόσωπα τέτοια πρέπει να …προστατεύονται!!!
Αν ήταν όμως ό κάθε φουκαράς, με χρέη μόλις 5000 ευρώ, στην εφορία, θα είχε προ πολλού διαπομπευθεί καταλλήλως…

Η τρομοκρατία ισχύει για τους πολλούς…
Για τους λίγους …σιωπή! Συνέχεια