Ἕνα κρανίο μέ κέρατα;

Τὸ 1880 σὲ ἕναν τύμβο τοῦ Sayre, στὸν νομὸ τοῦ Μπράντφορν τῆς Πενσυλβανία, ἀνεκαλύφθῃ ἕνα ἀνθρώπινο κρανίο μὲ κέρατα, ποὺ προεξέχουν, λίγο πιὸ ἐπάνω ἀπὸ τὰ φρύδια του.

Ὑπολογίστηκε ὅτι τὸ σῶμα του εἶχε ταφεῖ περίπου τὸ 1200 μ.χ.
Ἡ ἀνακάλυψι ἔγινε ἀπὸ μιὰ ἀξιοπίστο ὁμάδα ἀνθρώπων, ποὺ συμπεριελάμβανε τὴν κρατικὴ ἀρχαιολογικὴ ὑπηρεσία τῆς Πενσυλβανία, τὸν ἀξιωματοῦχο τῆς Πρεσβυτεριανὴς ἐκκλησίας (παθολόγο dr Donehoo) καὶ δύο καθηγητές, τὸν A.B. Skinner τοῦ ἀμερικανικοῦ μουσείου ἐρεύνης, καὶ τὸν W.K.Morehead, τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Phillps τοῦ Andover τῆς Μασαχουσέτης.
Τὸ κρανίο αὐτὸ ἐστάλῃ στὸ Ἀμερικανικὸ Μουσεῖο ἐρεύνης, στὴν Φιλαδέλφεια, ὅπου ὅπως καὶ τόσα ἄλλα πολλὰ εὐρήματα, που ἐξετάζει ἡ ἐπιστήμη τῆς ἀνθρωπολογίας, ἐκλάπη καὶ δὲν τὸ ξανὰ εἴδαμε ἀπὸ τότε ποτὲ ξανά.
Τώρα τελευταία ὅμως τὸ κρανίο ἐκτίθεται στὸ μουσεῖο τῶν Παρισίων.
Δεῖτε τὸ στεφάνι μὲ φύλλα ἀμπέλου, δεῖγμα πὼς συνῳδευε τὸν Διόνυσο.
Κάτω ὁ Πᾶν.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Leave a Reply