Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ …ἄθεος!

Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!1Ἡ φωτογραφία, ἐνὸς προσευχομένου Ἰμάμη, τραβήχτηκε σ’ ἕνα τζαμὶ (πρῴην ὀρθόδοξη ἐκκλησία) στὴν περιοχὴ τῆς Ἀμάσειας, στὸν τροῦλο τῆς ὁποίας διατηρήθηκε ἠθελημένα ἡ τοιχογραφία τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τοὺς ντόπιους μουσουλμάνους.
(Πηγή: Olympia.gr)
Βέβαια ἡ λήψη τῆς φωτογραφίας δὲν ἔγινε ἐν ὤρᾳ προσευχῆς, ὅπως θέλουν νὰ μᾶς πείσουν, ἀλλὰ στήθηκε κανονικὰ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Τούρκου ἀρθρογράφου. Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!6
Δὲν συνηθίζεται νὰ ξαπλώνει κάποιος στὸ πάτωμα μὲ φωτογραφικὴ μηχανή, μπροστὰ στὰ πόδια τοῦ Ἰμάμη, προκειμένου νὰ πετύχῃ τὴν σύνθεση τοῦ Χριστιανικοῦ καὶ τοῦ Μουσουλμανικοῦ στοιχείου, στὸ ἴδιο πλάνο…  ἐν ὥρᾳ προσευχῆς.
Ἀναζητῶντας ὅμως τὴν σκοπιμότητα τῆς συγκεκριμένης φωτογραφίας, μποροῦμε νὰ ἀναρωτηθοῦμε :

  • Ἀποσκοπεῖ ἄραγε στό νά ἐξοργίσῃ κάποιους μουσουλμάνους;
  • Ἀποσκοπεῖ μήπως στό νά φέρῃ πιό κοντά τίς δύο θρησκεῖες, καθὼς φαίνεται νὰ ὑπάρχῃ ἀνοχὴ καὶ σεβασμός, μεταξύ ἀλλοθρήσκων;
  • Ἢ ἀποσκοπεῖ στό νά δημιουργήσῃ τὴν ἐντύπωση ὅτι οἱ θρησκεῖες καταρρέουν καὶ ἔχουν γίνει ἕνα ἀλαλοῦμ …ἀνάξιο σεβασμοῦ;Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!5 Στὴν Αἴγυπτο, στὴν 2α ἐπανάσταση, ποὺ ἦταν αὐθόρμητη κι ὄχι ὑποκινουμένη, καί ποὺ πέτυχε τὴν συλλήψη τοῦ Μόρσι, ὁ λαὸς ἐνώθηκε παραδειγματικὰ ἀπέναντι στὴν «Μουσουλμανική» Ἀδελφότητα τῶν δολοφόνων, ποὺ ἐλέγχουν οἱ Σιωνιστὲς τοκογλύφοι.
     Οἱ μισθοφόροι τρομοκράτες τῶν τοκογλύφων, ποὺ παριστάνουν τοὺς Ἰσλαμιστές, κατέφυγαν ἄμεσα στὴν βία καὶ προεκάλεσαν θανάτους καὶ τρόμο γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν συμμαχία Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων. Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!2Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!3
    Τὸ βαθὺ μῖσος μεταξὺ Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων τὸ προεκάλεσαν κάποιοι ποὺ δὲν ἤταν ΟΥΤΕ Χριστιανοί, ΟΥΤΕ Μουσουλμάνοι.Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!4 

Ἐνδεικτικά … οὔτε οἱ Ναΐτες Ἰππότες (Knights Templar) ἤταν πολὺ «χριστιανοί», μὲ τὰ γνωστὰ ἀρρωστημένα τελετουργικά τους…Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!11
  … οὔτε ὁ Κεμὰλ ἤταν πολὺ «μουσουλμάνος» ἀφοῦ σχεδὸν εἶχε καταργήσει τὰ θρησκευτικὰ ἀπὸ τὰ βιβλία καὶ ἀπηγόρευσε τὸν φερετζέ.Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!7Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!8Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!9

Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!10Στὶς ἡμέρες μας οἱ ἐπικυρίαρχοι καταφέρνουν νὰ τοποθετοῦν δικούς τους ἀνθρώπους στὴν ἡγεσία τῶν μεγάλων θρησκειῶν, γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὶς ἐξελίξεις ἐκεῖ ποὺ συμφέρει στοὺς τοκογλύφους.

Μὲ τὸν καιρὸ θὰ μετατρέψουν τὰ κέντρα ἐξουσίας καὶ τὰ δίκτυα τῶν θρησκειῶν, ἀπὸ ὀργανισμοὺς τεραστίας πολιτικῆς ἐπιρροῆς …σὲ Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις, ποὺ θὰ χρηματοδοτοῦν μὲ ἰδίους πόρους τὴν σίτιση τῶν ἀστέγων, ποὺ θὰ ἀφήνουν πίσω τους κατὰ ἐκατομμύρια οἱ ἴδιοι αἰμοδιψεῖς τοκογλύφοι.
Ἔτσι τὰ δισεκατομμύρια τῶν φόρων, ποῦ συλλέγει τὸ κράτος …δὲν θὰ «σπαταλῶνται» γιὰ κοινωνικὴ πολιτικὴ … ἀλλὰ θὰ φεύγουν ἐξ ὁλοκλήρου στὰ ξένα τοκογλυφικὰ ἱδρύματα, γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν ἑκατοντάδων εἰκονικῶν δανείων, ποὺ μᾶς φόρτωσαν οἱ ὑπάλληλοι τῶν τραπεζῶν,  ποὺ παριστάνουν τοὺς πολιτικούς.Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!12

Ἐνδεικτικὸ παράδειγμα, γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ ποιὸς κάνει κουμάντο στὸν πλανήτῃ …εἶναι ὁ ἀποθᾳνὼν Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Παρισίων… Πρακτικὰ ὁ Θρησκευτικὸς ἡγέτης 45.000.000 Γάλλων Καθολικῶν.
Ὁ «Γάλλος» Καρδινάλιος λοιπόν, Jean-Marie Lustiger, δὲν ἤταν ΟΥΤΕ Γάλλος …ΟΥΤΕ Καθολικός(!) … ὅπως μπορεῖτε νὰ δεῖτε στὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν New York Times.

Ὁμοίως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀγγλικανικὴς Ἐκκλησίας, θρησκευτικὸς ἡγέτης 80.000.000 Ἄγγλων …ἀνεκάλυψε τὴν θρησκεία … ἀφοῦ σκοτώθηκε ἡ κόρη του, ἐνῶ εἶχε σχέση μὲ τὴν Βανέσα Ῥενγτκρέιβ καὶ ἐργαζόταν σὲ Πετρελαϊκὴ ἑταιρία.
Λόγῳ τοῦ ὅ,τι ἦταν ἐκλεκτὸς τοῦ θεοῦ …ἡ ἐξέλιξή του ἀπὸ Golden Boy, σὲ θρησκευτικὸ ἡγέτη 80.000.000 ἀνθρώπων…  ἦταν προφανῶς  «ἀναμενομένη» καὶ ἀναμενόμενα ταχεῖα.Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!13

Ὁ δὲ Πάπας στὸ Βατικανὸ εἶναι Ἰησουίτης, τάγμα ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ Conversos, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι πολὺ μεγάλο καὶ περίπλοκο. Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!14
Πάντως οἱ ἐπικυρίαρχοι πανηγύρισαν τὴν «αὐθόρμητη» ἐκλογὴ τοῦ Ἰησουίτου Πάπα, ποὺ προέκυψε μετὰ ἀπὸ τὴν πρωτάκουστη παραίτηση τοῦ προηγουμένου, ἀποτέλεσμα ἀδυσωπήτου ἐπικοινωνιακοῦ πολέμου ἀπὸ τὰ «Δυτικά» ΜΜΕ.Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!15Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!16Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!17Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!18Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!19

«Σίγμα»

(Visited 172 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ …ἄθεος!

  1. “Αυτό είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Προσευχή σε χώρο όπου υπάρχουν είδωλα οποιοσδήποτε μορφής (εικόνες, ζωγραφιές, αγάλματα κ.α.) ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.

    “Ἀποσκοπεῖ μήπως στό νά φέρῃ πιό κοντά τίς δύο θρησκεῖες” Για μας μοναδική θρησκεία είναι το Ισλάμ. Δεν μπορεί ΕΠΟΥΔΕΝΙ να υπάρξει οποιαδήποτε συμμαχία ανάμεσα στις δύο θρησκείες ούτε καμμία υποχώρηση (τουλάχιστον από εμάς) όσων αφορά τα πιστεύ μας.

Leave a Reply