Κάθε λέξις τοῦ Ὁμήρου καὶ ἕνα «κλειδί».

Κάθε λέξις τοῦ Ὁμήρου καὶ ἕνα «κλειδί».Ὅταν ὁ Ὀδυσσέας φτάνει στὴν Ἰθάκη ἀποφασίζει νὰ σκοτώσει τοὺς μνηστῆρες.
Ὁ ἰσχυρότερος ἀντίπαλός του εἶναι ὁ ΑΝΤΙ-ΝΟΟΣ.
Ἀναλύοντας τὴν λέξῃ βλέπουμε ὅτι βγαίνει ἡ ΑΝΤΙ-ΝΟΗΣΗ, κάτι ποὺ μᾶς κάνει νὰ μὴν σκεφθοῦμε καθαρά.
(Εἶναι ἡ ὀργὴ τοῦ Ὀδυσσέα).

Ὁ δεύτερος ἀντίπαλος εἶναι ὁ ΕΥΡΥ-ΜΑΧΟΣ.
Αὐτός ποὺ μάχεται μὲ κάθε ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ.

Ὁ τρίτος ὁ ΑΜΦΙ-ΝΟΜΟΣ.
Αὐτός ποὺ ἀμφισβητεῖ τὸν νόμο.

Ὁ τέταρτος ὁ ΑΓΕ-ΛΑΟΣ.
Αὐτός ποὺ παρασύρει τὸν λαό.

Βλέπουμε νομίζω ὅτι κάθε λέξη τοῦ Ὁμήρου κρύβει καὶ κάτι ποὺ δὲν εἶναι τυχαῖο.

Δαρίβας Παναγιώτης

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply