Ἡ θνησιμότης ἀπὸ τὸν καρκίνο τοῦ πνεύμονος.

Τροφὴ γιὰ σκέψη…
Τὸ γράφημα αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὸν Π.Ο.Υ. (ὁπότε ἐπιφυλασσόμεθα γιὰ τὴν ὅποια του ἀκρίβεια) καὶ δείχνει τὴν θνησιμότητα καρκίνου τοῦ πνεύμονος, τὴν κορύφωσή της γύρω στὸ ’90 καὶ κατόπιν τὴν ραγδαία της πτώση.
Ἡ θνησιμότης ἀπὸ τὸν καρκίνο τοῦ πνεύμονος.Μὲ ἀκριβῶς τὸν ἴδιο ῥυθμὸ καὶ στὶς τρεῖς χῶρες ποὺ ἀναγράφονται.
ΟΜΩΣ στὶς ΗΠΑ ὑπῆρξε ἀντίστοιχη μείωση τῶν ποσοστῶν τῶν καπνιστῶν μετὰ τὸ ’90, ἐνῶ στὴν Ῥωσσία καὶ στὴν Οὐκρανία παρουσιάστηκε σημαντικὴ αὔξησή τους.

Πρᾶγμα ποὺ σημαίνει πὼς τὸ κάπνισμα ἀπλῶς ΔΕΝ σχετίζεται μὲ τὰ αἴτια τοῦ καρκίνου τῶν πνευμόνων ὅποια κι ἄν εἶναι αὐτά.

Πέρσεια Ἑκάτη

Υ.Γ.1. Τὸ μη κάπνισμα πράγματι εἶναι συνδεδεμένο ἰατρικὰ μὲ μεγάλη πιθανότητα νόσου Ἀλτσχάιμερ. Ἀντιθέτως τὸ τομπάκο ἰατρικὰ ἐπιδρᾷ εὐεργετικὰ στὸν ἐγκέφαλο, γι’ αὐτὸ καὶ ἀνέκαθεν οἱ διανοούμενοι, σχολάρχες, ἐπιστήμονες κτλ. τείνουν πάντα νὰ καπνίζουν. Οἱ τελευταῖες ἰατρικές (καὶ ὄχι στατιστικές) ἔρευνες ἀπὸ Δανία βρῆκαν βελτίωση στὴν ἐγκεφαλικὴ λειτουργία μέχρι καὶ 6 βαθμῶν στὴν κλίμακα IQ.

Υ.Γ.2. Ἐδῶ ἀναλυτικὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὰ ποσοστὰ καπνιστῶν καὶ τὴν αὔξησή τους σὲ Ῥωσσία καὶ Οὐκρανία:

Ukraine: Smoking Up, Lung Cancer Down

 

 

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ θνησιμότης ἀπὸ τὸν καρκίνο τοῦ πνεύμονος.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Αὐτισμός καὶ ἐμβόλια. Ἡ «νέα» μελέτη σὲ πάνω ἀπὸ 1.000.000 παιδιά. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply