Ἡ σωστὴ προπαγάνδα «ἐπαναφέρει» τὰ μυαλά μας στὸν …ὀρθὸ τρόπο σκέψεως!

Προπαγάνδα από παντού.

Ανοίγεις το Youtube και αντί εμπορικής διαφημίσεως…
…βλέπεις διαφήμιση του ιδρύματος του Soros (Οpen Society Foundation),
με «μαϊμού» γλαφυρές μαρτυρίες της «αυθόρμητης» επαναστάσεως…
την οποία όμως οργάνωσαν τα δίκτυα και οι πράκτορες του σιωνισμού.

Τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επικυρίαρχοι έχουν τρομακτικές δυνατότητες…
…Εκτός κι εάν είμαστε« εμβολιασμένοι» με τον ορό της γνώσεως, ώστε η προπαγάνδα τους να μην βρίσκει υποδοχείς στον εγκέφαλό μας.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply