Ἡ σωστὴ προπαγάνδα «ἐπαναφέρει» τὰ μυαλά μας στὸν …ὀρθὸ τρόπο σκέψεως!

Προπαγάνδα από παντού.

Ανοίγεις το Youtube και αντί εμπορικής διαφημίσεως…
…βλέπεις διαφήμιση του ιδρύματος του Soros (Οpen Society Foundation),
Ἡ σωστὴ προπαγάνδα «ἐπαναφέρει» τὰ μυαλά μας στὸν ...ὀρθὸ τρόπο σκέψεως!1με «μαιμού» γλαφυρές μαρτυρίες της «αυθόρμητης» επαναστάσεως…
την οποία όμως οργάνωσαν τα δίκτυα και οι πράκτορες του σιωνισμού.Ἡ σωστὴ προπαγάνδα «ἐπαναφέρει» τὰ μυαλά μας στὸν ...ὀρθὸ τρόπο σκέψεως!2

Τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επικυρίαρχοι έχουν τρομακτικές δυνατότητες…
…Εκτός κι εάν είμαστε« εμβολιασμένοι» με τον ορό της γνώσεως, ώστε η προπαγάνδα τους να μην βρίσκει υποδοχείς στον εγκέφαλό μας.

Σίγμα

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply