Λεξιπαιδιά: Τῆς φυλακῆς τὰ σίδερα εἶναι γιὰ τοὺς λεβέντες!

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

 

Λεξιπαιδιά Τῆς φυλακῆς τὰ σίδερα εἶναι γιὰ τοὺς λεβέντες!

Αὐτὴ ἡ λαϊκὴ ἔκφραση μὲ ἀφήνει σύμφωνο μὲ τὸ περιεχομενό της, διότι προφανῶς πρόκειται γιὰ εἰρωνεία πρὸς ἐκείνους ποὺ διαπράττουν ποινικὸ ἀδίκημα, παρόλο ποὺ γνωρίζουν τὶς συνέπειες τῶν πράξεών τους. Ἀσφαλῶς κανένας δὲν ἔχει κράση τόσο δυνατή, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ὑπομένει τὴ στέρηση τῆς ἐλευθερίας, ἀκόμη καὶ γιὰ λίγο διάστημα χρόνου. Ὁ «λεβέντης» δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἀνεξάντλητη μυϊκὴ δύναμη, ὥστε νὰ λυγίσει τὰ σίδερα τῆς φυλακῆς, οὔτε ἠθικὸ παράστημα τέτοιο, ὥστε νὰ ἀποποιεῖται τὴν κοινωνικότητά του καὶ νὰ τὴν κλείνει στὸ σιδερένιο κλουβί.

  Μία τέτοια κατάσταση στέρησης τοῦ πολυτιμοτέρου φυσικοῦ άγαθοῦ δὲν θὰ τὴν ἄντεχε οὔτε ἕνας θεός, ὅπως δὲν τὴν ἄντεξε ὁ θεὸς Ἄρης, τὸ ἐξ αἱμομειξίας τέκνο τῶν ἀδελφῶν Δία καὶ Ἥρας. Ὁ θεὸς τοῦ πολέμου δύο φορὲς βρέθηκε αἰχμάλωτος καὶ σιδηροδέσμιος καὶ τὶς δύο φορὲς ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ παρέμβαση ἄλλου ἢ ἄλλων θεῶν, γιατὶ ἡ φυλακὴ καὶ τὰ δεσμὰ εἶναι βαρειά, ὥστε συνθλίβουν τὴ ῥώμη καὶ καταρρακώνουν τὴν προσωπικότητα ἑνὸς τέτοιου θεοῦ.

   Βέβαια, ὁ Ἄρης χαρακτηρίστηκε (Ε831/889) ἀπὸ τὸν Ποιητὴ μὲ ἕνα βαρύτατο ἐπίθετο, ἀλλοπρόσαλλος, λέξη, ἡ ὁποία εἰσῆλθε στὴν Κοινὴ Νέα Ἑλληνικὴ μέσω τῆς καθαρεύουσας. Πράγματι, ὁ θεὸς τοῦ πολέμου τρεπόταν πότε μὲ τὸν ἕνα καὶ πότε μὲ τὸν ἄλλο ἀντίπαλο, ἦταν δηλ., ἄστατος καὶ εὐμετάβολος. Ὁ Ὅμηρος μᾶς παρέδωσε τὶς δύο περιπτώσεις αἰχμαλωσίας καὶ φυλάκισης τοῦ Ἄρη.

  1. Οἱ κραταιοὶ γίγαντες Ὦτος καὶ Ἐφιάλτης, τέκνα τοῦ Ἀλωέως, ἔδεσαν τὸν Ἄρη μέσα σὲ πιθάρι μὲ χάλκινα δεσμὰ καὶ τὸν κράτησαν ἔτσι ἐπὶ 13 μῆνες, ὅπου ὑπέφερε τὰ πάνδεινα ὁ ἀχόρταστος θεὸς τοῦ πολέμου. Ἡ μητρυιὰ τῶν γιγάντων, Ἠερίβοια, εἰδοποίησε τὸν Ἑρμῆ, ὁ ὁποῖος ἀπάλλαξε τὸν βασανιζόμενο ἀπὸ τὶς ἁλυσίδες Ἄρη, ἀφοῦ κυριολεκτικὰ τόν «ἔξέκλεψε» ἀπὸ τὸν δεσμὰ ποὺ τὸν βάραιναν. Ε385-391 «τλῆ μὲν Ἄρης ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ᾿ Ἐφιάλτης παῖδες Ἀλωῆος, δῆσαν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ: χαλκέῳ δ᾿ ἐν κεράμῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας: καί νύ κεν ἔνθ᾿ ἀπόλοιτο Ἄρης ἆτος πολέμοιο, εἰ μὴ μητρυιὴ περικαλλὴς Ἠερίβοια Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν: ὃ δ᾿ ἐξέκλεψεν Ἄρηα ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα».
  2. Ἡ δεύτερη περίπτωση προκαλεῖ τὸ γέλιο ἀκόμη καὶ τῶν θεῶν, ὅπως περιγράφεται στὴν Ὀδύσσεια, μὲ τὸ μακρόσυρτο τραγούδι τοῦ Δημοδόκου (θ267-367). Ὁ Ἄρης, ἀρρενωπὸς καὶ εὐειδής, προκάλεσε τὸν ἔρωτα τῆς Ἀφροδίτης, τὴν ὁποία ἀπολάμβανε ἐρωτικὰ στὸ παλάτι τοῦ Ἡφαίστου κατὰ τὴν ἀπουσία του. Ἕνα πουλάκι ὅμως ἔσκασε τὸ μυστικό. Ὁ Ἥλιος ἀποκάλυψε (οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον) στὸν ἀπατημένο σύζυγο τὸν ἄνομο ἔρωτα. Ὁ Ἥφαιστος, τεχνίτης φοβερός, κατασκεύασε ἀόρατο μεταλλικὸ δίκτυ, μὲ τὸ ὁποῖο παγίδευσε τοὺς μοιχούς. Οἱ ἄρρενες θεοί (οἱ 4 θεές ἀπὸ αἰδὼ κλείστηκαν στὰ δωμάτιά τους) ἀπόλαυσαν τὸ θέαμα καὶ ἔγιναν ἀποδέκτες τῶν παραπόνων τοῦ Ἡφαίστου ποὺ ζητοῦσε ἱκανοποίηση ἀπὸ τὸν πατέρα τῆς Ἀφροδίτης, τὸν Δία, ποὺ δὲν προβαίνει σὲ κάποια δήλωση. Τὰ γέλια τῶν θεῶν ἀκολούθησαν οἱ συμβουλὲς καὶ οἱ ἐγγυήσεις τοῦ Ποσειδῶνος πρὸς τὸν Ἥφαιστο, ὁ ὁποῖος καὶ ἐλευθέρωσε τοὺς παρανόμους ἐραστές, «ποὺ ἄλλος γιὰ Χίο τράβηξε κι ἄλλος γιὰ Μιτυλήνη».

Μιχαὴλ Χρ. Ἀλεξανδρῆς
Φιλόλογος

(ἡ σελίδα τοῦ Μιχαῆλ ἐδῶ)

φωτογραφία

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply