Ἡ Γαλάζια Λίμνη.

Κιλκίς, οἰκισμὸς Σκρᾶ.
Τὴν πληροφορία, γιὰ τὴν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ ἀπίστευτου μέρους, μοῦ τὴν ἔδωσε ἕνας φίλος, ὁ Μιχάλης ἀπὸ τὸν Οἰκοπεριηγητὴ στὴν Κερκίνη καὶ δὲν ὑπερέβαλε ὅταν μοῦ εἶπε: «Κώστα, θὰ πάθης τὴν πλάκα σου!». 
Περισσότεροι ἀπὸ εἴκοσι Καταῤῥάκτες δημιουργοῦν ἔνα ἀπίστευτο θέμα, ποὺ παρόμοιό του βλέπουμε μόνον σὲ φωτογραφίες ταξειδιωτικῶν ὁδηγῶν ἀπὸ τὴν Ταϋλάνδη ἢ κάποιο ἄλλο ἐξωτικὸ μέρος.
Ἡ Γαλάζια λίμνη, μὲ τὰ πεντακάθαρα νερά της, σὲ καλεῖ μὲ ἕναν τρόπο μαγικὸ νὰ πέσῃς μέσα τους καὶ νὰ κολυμπήσῃς.

Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς κρυμμένες ὀμορφιὲς αὐτῆς τῆς χώρας, ξετυλίγεται ἐμπρός σου ὅταν φθάσῃς ἀκόμη πιὸ ψηλά, στὴν τρίτη καὶ τετάρτη σειρὰ καταῤῥακτῶν.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κελάρυσμα τοῦ νεροῦ καὶ τὸ κελάηδημα τοῦ Νεροκότσιφος (ποὺ δὲν κατάφερα νὰ φωτογραφήσω) τίποτα δὲν διαταράσσει τὴν ἀπόλυτο ἡσυχία.
Ἴσως ἐὰν ἔμενα καὶ τὴν νύκτα νὰ κατάφερνα νὰ δῶ τὶς νύμφες, καθὼς τελοῦν ἱεροτελεστίες πρὸς τιμὴν τοῦ Τραγοποδάρου Θεοῦ Πανός.
Ἡ φύσις ἐστάθη γενναιόδωρος ὅταν ἐδημιούργησε αὐτὸν τὸν τόπο.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply