Σκόρδα… μας!!! Σκόρδα!

Κάθε φορὰ ποὺ ψωνίζεις…
…ψηφίζεις!!!Ἀβραὰμ Ἀτταλιάδης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Σκόρδα… μας!!! Σκόρδα!

Leave a Reply