Σκόρδα… μας!!! Σκόρδα!

Σκόρδα... μας!!! Σκόρδα!1Κάθε φορὰ ποὺ ψωνίζεις…
…ψηφίζεις!!!

Σκόρδα... μας!!! Σκόρδα!2

Ἀβραὰμ Ἀτταλιάδης

(Visited 16 times, 1 visits today)
One thought on “Σκόρδα… μας!!! Σκόρδα!

Leave a Reply