«Ἡ περιουσία σου κυλᾶ στὶς φλέβες σου…»

 

Καθῶς ὁ χρόνος κυλάει -εὐτυχῶς ὄχι γραμμικά καὶ ἐνίοτε γλυτώνουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ πάντα περιττὰ σημάδια του- κάποτε ἔρχεται ἀναπόφευκτα καὶ τὸ γνωστὸ ἐρώτημα στὴν ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου… Αὐτὸ εἶναι ὅλο; Εἶναι σὲ μία δισδιάστατη καὶ περιορισμένη πραγματικότητα, μὲ τὶς στατικὲς της καὶ ὁμιχλώδεις ψευτογνώσεις καὶ μὲ τὶς καθημερινὲς της ἀνάγκες καὶ βιομέριμνα ποὺ ἐξαντλεῖται ἡ ἀνθρώπινη ζωή; Μποροῦμε πράγματι νὰ «ἀδράξουμε τὴν ἡμέρα»;

Ἐξαρτᾶται.
Ἀπὸ τὸ τὶ εἶσαι διατεθειμένος νὰ βάλῃς στὸ ζύγι. Ὅποιος ζητεῖ νὰ τὰ κερδίσῃ ὅλα, χρειάζεται νὰ εἶναι προετοιμασμένος νὰ τὰ χάσῃ ὅλα. Αὐτὴ ἡ «δεύτερη γέννηση» προϋποθέτει καὶ τὴν καθιερωμένη κάθοδο στὸν Ἅδη πρῶτα (δίχως τὸν θάνατο τοῦ σώματος ἀπαραιτήτως). Καὶ ἐκεῖ δὲν φέρεις τίποτε μαζὶ σου παρὰ μόνον τὴν παιδεία σου. Τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς σου.
«Ἡ περιουσία μου κυλάει στὶς φλέβες μου», κατὰ τὴν περίφημη σαιξπηρικὴ ῥήση. Αὑτὸ σημαίνει νὰ εἶσαι εὐγενής.

Οἱ διαφορὲς τῶν ἀνθρώπων δὲν ἐξαρτῶνται οὔτε ἀπὸ κοινωνικά, οὔτε ἀπὸ οἰκονομικὰ ἢ ἐκπαιδευτικὰ αἴτια. Τὰ ἴδια φύλλα ἐὰν μοιράσῃς σὲ ὅλους, στὴν παρτίδα τῆς ζωῆς, καὶ πάλι κάποιοι θὰ τὰ ἀξιοποιήσουν ἐνῶ ἄλλοι ὄχι. Γι’ αὐτὸ μὴν ἀνησυχεῖς, ἀκόμη καὶ ὅταν χάνεις πράγματα ποὺ πιστεύεις ὅτι σοῦ ἀνήκαν ἢ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητα. Μὴν προσκολλᾶσαι. Σπᾶσε τὸ φράγμα τῆς περιορισμένης ἀντιλήψεως καὶ δέξου σὰν φιλόσοφος τὰ γυρίσματα τῆς Τύχης. Αὐτὸς ποὺ ἐχθὲς ζοῦσε σὲ παλάτια, σήμερα μπορεῖ νὰ κοιμᾶται σὲ ἕνα καλύβι καὶ αὔριο νὰ διοικῇ ἕναν στρατό. Παῖξε στὴν παρτίδα, δίχως προσκόλληση στὸ κάθε πρόσκαιρο ἀποτέλεσμα.

Ἡ περιουσία σου κυλάει στὶς φλέβες σου. Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ποὺ ἀξίζει νὰ αὐξήσῃς.
Ad astra per aspera.
Non est ad astra mollis e terris.

[Εἰκών: Νεότης καὶ Χρόνος, τοῦ Godward]

 

 

Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “«Ἡ περιουσία σου κυλᾶ στὶς φλέβες σου…»

  1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
    Von Google übersetzt: Im Laufe der Zeit rollt -Zum Glück nicht linear und manchmal können wir einige von allem unnötigen Zeichen der auf einmal zu speichern kommt unweigerlich die Frage vertraut im Leben eines jeden Menschen … Das ist alles? Eindimensional und begrenzte Wirklichkeit, die statische und nebligen pseftognoseis und seine täglichen Bedürfnisse und viomerimna erschöpft menschlichen Lebens? Kann man wirklich “Nutze den Tag”? Exartatai.Apo, was Sie bereit sind, auf Zygi valῃs sind. Wer aufgefordert, kerdisῃ alle müssen bereit, alle chasῃ zu sein. Diese “zweite Geburt” bedeutet, und Standard-Abstieg zum Hades ersten (ohne den Tod des Körpers unbedingt). Und es hat nichts mit Ihnen zu bringen, außer Ihrer Ausbildung. Der Anbau der Seele. “Mein Glück in meinen Adern” im berühmten Shakespeare-Zitat fließt. Dies bedeutet, dass evgenis.Oi Unterschiede der Menschen nicht hängen weder sozial noch wirtschaftlich oder Bildungs ​​Ursachen. Die gleichen moirasῃs Blätter, wenn überhaupt, in dem viel Leben, wieder einige werden sie nutzen, während andere dies nicht tun. Also keine Sorge, auch wenn Sie glauben, dass Dinge, die wir zu Ihnen gehören, oder dass es notwendig ist, zu verlieren. Bringen Sie keine. Brechen die Barriere der begrenzten Konzepts und wie der Philosoph Schicksal zu erhalten. Diejenigen, die in Palästen lebten Gestern, Heute können Sie in einer Hütte schlafen morgen dioikῇ eine Armee. Spielen Sie in das Spiel, ohne Festhalten an jeder Übergangs apotelesma.I Ihr Glück in deinen Adern fließt. Dies ist der einzige Wert afxisῃs.Ad astra pro aspera.Non est ad astra mollis e terris.
    Glück, Auf, meine Heimat!

Leave a Reply