Γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς …«δημοκρατίας» ἔγινε ἡ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο!

Ἐπιστολὴ τοῦ Μακαρίου, ποὺ ἀποδέχεται τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο ἔγινε γιὰ τὴν …ἐπαναφορὰ τῆς Δημοκρατίας στὴν Ἑλλάδα…!!!
Εἴπατε κάτι;

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς …«δημοκρατίας» ἔγινε ἡ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο!

Leave a Reply