Γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς …«δημοκρατίας» ἔγινε ἡ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο!

Γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ...«δημοκρατίας» ἔγινε ἡ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο!Ἐπιστολὴ τοῦ Μακαρίου, ποὺ ἀποδέχεται τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο ἔγινε γιὰ τὴν …ἐπαναφορὰ τῆς Δημοκρατίας στὴν Ἑλλάδα…!!!
Εἴπατε κάτι;

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

(Visited 65 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς …«δημοκρατίας» ἔγινε ἡ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο!

Leave a Reply