Ἡ Ἀρετή.

Ἡ Ἀρετή.Αὐτὸ ποὺ ἔχουμε χάσει.
Αὐτὸ ποὺ ὁ …«πολιτισμός» μας κοροἱδεύει.
Αὐτὸ ποὺ σαφῶς καὶ ΔΕΝ ἐνδιαφέρει τοὺς πολλούς.
Κι ὅλα αὐτὰ διότι ἡ Ἀρετὴ πλέον εἶναι κάτι …περιττό!!!

Εἶναι ὅμως πράγματι ἔτσι;
Ἡ Ἀρετὴ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία …πολυτέλεια, ἰδίως σὲ ἐποχὲς …κανιβαλικές, σὰν τὴν δική μας.
Ἀλλὰ δὲν εἶναι. Εἶναι ἡ Ἀνάγκη, ποὺ οὐδόλως, γιὰ τὴν ὥρα, ἀντιλαμβανόμεθα.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιπαρέλθουμε τὸ σκότος ποὺ ἁπλώνεται γύρω μας, ἔχουμε μόνον μίαν ἐπιλογή: τὴν Ἀρετή!!!

Δύσκολες ἐποχὲς γιὰ τέτοιες ἀποφάσεις.
Μὰ τελικῶς ἡ Ἀνάγκη, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει γίνει συνειδητὴ ἀλλὰ ποὺ ὁδηγεῖ τὶς καταστάσεις ἐκεῖ ποὺ τοὺς πρέπει, (ἐπισήμως) σιγὰ σιγὰ ἀφυπνίζει ναρκωμένα ἔνστικτα καὶ ἀπομακρύνει τὸν Ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ τέλμα του.
Καὶ ἡ νέα διαδρομή, γιὰ νὰ χαραχθῆ, ἀπαιτεῖ Ἀρετή.

Θὰ τὴν ἐπιλέξουμε…
Εἶναι βλέπετε ἀναγκαῖον τώρα πιά…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 52 times, 1 visits today)
Leave a Reply