Εἶναι εὔκολο νὰ ἔχουμε τοὺς ἑαυτούς μας σὲ …γῦψο!

Εἶναι εὔκολο νὰ ἔχουμε τοὺς ἑαυτούς μας σὲ ...γῦψο!Συνδεόμαστε μὲ τὸν κόσμο μέσα ἀπὸ χιλιάδες κρυφὰ νήματα, πού, τὶς περισσότερες φορές, δὲν μποροῦμε νὰ τὰ διακρίνουμε.

Ὑπάρχουν τὰ νήματα τῶν προσδοκιῶν τῶν ἄλλων καὶ ἐκείνα ποὺ τὰ φτιάχνουμε ἐμεῖς, ἀπὸ ματαιοδοξία ἤ ἀπὸ φόβο.
Εἶναι εὔκολο μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ βάλουμε τὸν ἑαυτό μας σὲ ἕναν γύψο…
Κι ἂν δεν ἔχουμε τὴν ἐπίγωση καὶ τὴν εὐεληξία νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπ΄αὐτόν, μπορεῖ νὰ περάσουμε ὁλόκληρη τὴν  ζωή μας ἐκεῖ μέσα.

Ἂν κάποιος σὲ θέλῃ διαφορετικὸ ἀπὸ ὅ,τι εἶσαι, ἡ ἀρνεῖται νὰ σοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ εἶσαι ὁ ἐαυτός σου, προσπάθησε νὰ καταλάβῃς πὼς αὐτὸ εἶναι ἔνα δικό του πρόβλημα καὶ δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ τὸ κάνῃς δικό σου.

Ἂν οἱ ἄνθρωποι γύρω σου σὲ ἀγαποῦν μόνο ὅταν φορᾶς μιᾷ ψεύτικη μάσκα, δὲν σὲ ἀγαποῦν πραγματικά…
Ἄρα δὲν ἔχεις νὰ χάσῃς καὶ πολλά.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply