Ὥρα νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸ …«Σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης»

..ποὺ μᾶς χαρακτηρίζει ἐδῶ καὶ αἰῶνες…

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν εἴχαμε δημοσιεύση ἕνα κείμενον μὲ τίτλο: Συνέχεια

Ὁ κόσμος μέσα μας (ἀνανέωσις)

Ὁ κόσμος μέσα μας….
Σήμερα χάραξε πορεία πρὸς τὴν Ἰθάκη τῆς δικῆς σου ἀλήθειας.
Ἀναμνήσεις ἐγωτισμοῦ…

Ἀναμνήσεις ἐγωτισμοῦ...«Τὶ θὰ γίνη μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ πλῆθος τῶν «ἐγώ» καί τῶν «ἐμένα»…», θὰ χαρακτήριζε κάποιος τὴν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου τῆς Γαλλίας, στὴν Ἀθῆνα, τῆς Ἑλλάδος τῆς Μέρκελ. Συνέχεια

Ἡ ἀφοσίωσις.

Ἡ ἀφοσίωσις.Ἤξερα κάποτε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ εἶχε σοβαρὴ σχέση γιὰ παρὰ πολλὰ χρόνια μὲ δύο γυναῖκες ταυτόχρονα.
Ἡ μιὴ ἦταν ἡ γυναῖκα του.
Δὲν ἤθελε νὰ ἀφήσῃι καμμιὰ ἀπὸ τὶς δύο…
Σὰν ἡ παρουσία τῆς μιᾶς νὰ δημιουργοῦσε τὴν ἀνάγκη γιὰ τὴν ὑπάρξῃ τῆς ἄλλης.
Συνέχεια

Ἀπὸ …μέσα πάλι θὰ ξεκινήσῃ…

 

Ἀπὸ ...μέσα πάλι θὰ ξεκινήσῃ...

Μέσα στὸν κάθε ἄνθρωπο ὑπάρχει ἔνας τόπος μυστικός, ποὺ ἐκεῖ ζεῖ ὁλομόναχος καὶ ἀνανεώνει τὶς πηγές του, ποὺ δὲν στερεύουν ποτέ…

Κι ἂν τὸ πάθος λείψῃ, ἐκεῖ μέσα θὰ πρέπη νὰ ἀνάψῃν τὴν φλόγα πρῶτα. Συνέχεια

Ἄς χρησιμοποιήσουμε τὴν δύναμίν μας μὲ σοφία…

Ἄς χρησιμοποιήσουμε τὴν δύναμίν μας μὲ σοφία...Σήμερα ἀποφάσισε νὰ χρησιμοποιήσῃς τὴν δύναμή σου μὲ σοφία γιὰ τὸ καλό σου καὶ τὸ μεγαλύτερο καλὸ ὅλων ἐκείνων ποὺ βρίσκονται γύρω σου.
Δ]ςν ἔχεις ἰδέα πόσες ζωὲς ἀγγίζει μέχρι τώρα στὴν ζωή σου…
Ψυχὲς ποὺ ἔψαχναν για ἀγάπη, ἀποδοχή, στοργὴ καὶ ὁλοκλήρωση καὶ ἐσὺ μπόρεσες νὰ τὶς θεραπεύσῃς μὲ τὴν μαγική σου δύναμη. Συνέχεια