Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε ἐὰν πίσω μας θὰ ἀφήνουμε χαρὰ ἤ ἀπογοήτευσιν.

Κάθε φορὰ ποὺ συναντιόμαστε μὲ κάποιον μποροῦμε ἤ νὰα ἐπιβεβαιώσουμε τὴν ἀρνητικότητα, τοὺς φόβους καί τὶς ἀμφιβολίες του ἤ νὰ προσθέσουμε στὴν ἀγάπη, στὸ φῶς καὶ στὴν χαρά του. Συνέχεια

Ἰούνιος…

Ἰούνιος...Ἰούνιος, μῆνας ζεστὸς γεμάτος φῶς…
Μῆνας ποὺ μᾶς θυμίζει, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, πὼς αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς δόσ}η βαθειὰ καὶ ἀληθινὴ ἰκανοποίηση εἶναι ὁ ἐμπλουτισμὸς τῆς ζωῆς μας καὶ ὄχι τὰ πλούτη της. Συνέχεια

Ἂς γίνουμε ἡ …διαφορά!!!

Ἂς γίνουμε ἡ ...διαφορά!!!Πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἐξωτερικὰ προσανατολισμένοι καὶ ὄχι ἐσωτερικὰ κινούμενοι, δίνοντας ἔτσι τὴν δύναμή τους στοὺς ἄλλους. Ζοῦν ἀντιδρώντας ἀντὶ νὰ ζοῦν δρώντας.

Ἂν θέλουμε ἀγάπη….
Ἂς ἀγαπήσουμε… Συνέχεια

Ζωὴ σημαίνει…

Δυστυχῶς πολλὲς φορὲς τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς μας χάνεται στὸν κόσμο τῆς δυσπιστίας.
Φοβόμαστε τὴν ζωή, γι’ αὐτὸ δὲν ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ νοιώσῃ, νὰ αἰσθανθῇ, νὰ τολμήσῃ, νὰ νοιαστῇ.
Δὲν ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ ζήσῃ. Συνέχεια

Βλέποντας τὸν κόσμο διαφορετικά…!!!

Μπορεῖς σήμερα νὰ βρῇς τρόπους γιὰ νὰ κυττάξῃς διαφορετικὰ τὸν κόσμο, ἐὰν ἀφήσῃς τὰ μάτια σου νὰ ξεδιψάσουν στὴν ὀμορφιὰ ποὺ ὑπάρχει γύρω σου καὶ ἐπιτρέψῃς στὶςς αἰσθήσεις σου νὰ περιπλανηθοῦν μέσα στοὺς ἤχους τῶν χρωμώτων. Συνέχεια

Οἱ χθεσινές μου σκέψεις, τὸ σήμερά μου…

Πολλὲς φορὲς μπορεῖ νὰ αἰσθάνεσαι φυλακισμένος στὶςς τωρινὲς συνθῆκες τῆς ζωῆς σου…
Μπορεῖ να ἀσφυκτιᾷς καὶ νὰ εὑρίσκεσαι σὲ ἀδιέξοδο.

Ὅποιες κι ἂν εἶναι οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς σου σήμερα θυμήσου ὅτι αὐτὴ εἶναι μιὰ πραγματικότητα ποὺ ἔχει προέλθει ἀπὸ τὶς χθεσινές σου σκέψεις καὶ συμπεριφορὲς καὶ μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ ἂν ἀρχίσῃς νὰ ἀλλάζῃς τὶς σκέψεις σου.
Συνέχεια