1 Σεπτεμβρίου 1969. Ἡ ἡ Λιβύη ἀποκτᾶ τὸν ἡγέτη της.

1 Σεπτεμβρίου 1969, ἡ Λιβύη ἀποκτᾶ ἡγέτη ὁ ὁποῖος θὰ παλαίψη γιὰ τὸν λαὸ του γιὰ 42 χρόνια.

Στὴν μνήμη του.
«Ζῶ σὲ ἕνα μέρος, ὅπου δὲν μπορεῖτε νὰ μὲ εὕρετε καὶ νὰ μὲ σκοτώσετε.

Ζῶ στὶς καρδιές ἑκατομμυρίων»
Μουαμὰρ Καντάφι

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

Leave a Reply