1 Σεπτεμβρίου 1969. Ἡ ἡ Λιβύη ἀποκτᾶ τὸν ἡγέτη της.

1 Σεπτεμβρίου 1969. Ἡ  ἡ Λιβύη ἀποκτᾶ τὸν ἡγέτη της.1 Σεπτεμβρίου 1969, ἡ Λιβύη ἀποκτᾶ ἡγέτη ὁ ὁποῖος θὰ παλαίψη γιὰ τὸν λαὸ του γιὰ 42 χρόνια.

Στὴν μνήμη του.
«Ζῶ σὲ ἕνα μέρος, ὅπου δὲν μπορεῖτε νὰ μὲ βρῆτε καὶ νὰ μὲ σκοτώσετε.

Ζῶ στὶς καρδιές ἑκατομμυρίων»
Μουαμὰρ Καντάφι

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply