Κυρίαρχο κράτος;

Άλλο κυρίαρχο κράτος στα χαρτιά κι άλλο στην …πράξη. 

Με κάθε ευκαιρία οι …αφέντες παρεμβαίνουν ευθέως στα εσωτερικά μας για να καθαρίσουν το κοπάδι από τα «άτακτα» πρόβατα..
Φανταστείτε τον Σαμαρά να ζητούσε την …καθαίρεση όλων των Αρχιραβίνων που κάνουν κηρύγματα μίσους εναντίον των μη Εβραίων.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply