Νέοι …«Ἥρωες»;

Ἐπιτέλους,
Ἐδημιουργήσαμε ἔναν νέο ΗΡΩΑ, μετὰ τὸν Γρηγορόπουλο, τὸν ΦΥΣΣΑ.
Τὰ ΜΜΕ προωθοῦν τὸν ἥρωα τοῦτον…..
Άλλά μήπως, ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ αἰσχρό τοῦτο καθεστὼς ἐπιβάλλει ἥρωες, θά ἔχη ἀντίθετα ἀποτελέσματα;

Τότε καὶ οἱ Χρυσαυγίτες νὰ σηκώσουν ἀγάλματα τῶν δικῶν τοὺς ἡρώων καὶ νὰ δοῦμε ποῦ τελικὰ θὰ πᾶμε.

Μήπως ἡ συνέσις εἶναι προτιμότερη ἀπό τήν σκοπιμότητα καί τήν προπαγάνδα;

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply