Ἐλλείμματα καὶ πλεονάσματα.

Ἐλλείμματα καὶ πλεονάσματα.Σαμαρᾶς:
«Μὲ τὰ πλεονάσματα ποὺ βγάζει πλέον ἡ χώρα μας, μποροῦμε νὰ κάνουμε κοινωνικὴ πολιτική.»

Προσέξτε πῶς μετατράπηκε ἕνα «πλεόνασμα» σὲ «πλεονάσματα».

Τὴν ἴδια ὧρα, ΤΡΙΑ ἐκατομμύρια Ἕλληνες, ἔχουν ἔλλειμμα 60 δισεκατομμυρίων εὐρῶ, τὰ ὁποῖα χρωστοῦν (καὶ καλά) στὸ κράτος.

Μὲ ἄλλα λόγια:
Πόθεν θὰ προκύψει τοῦ χρόνου «πλεόνασμα»;

Χέσε ψηλὰ κι ἀγνάντευε Ἀντώνη.

Συνεκτικὸς Ἱστός

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐλλείμματα καὶ πλεονάσματα.

Leave a Reply