Διότι κάποιοι …«ἀρσενικοί» φοροῦν φουστάνια!!!

Διότι κάποιοι ...«ἀρσενικοί» φοροῦν φουστάνια!!!
Ἀνάμεσα σὲ τόσους δημάρχους ποὺ ἐξελέγησαν, μόνον ὁ Ψινάκης τόλμησε νὰ πῇ τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους.
Τὶ εἶπε ὁ τεράστιος Ψινάκης;
«Κύριες καὶ κύριοι, ἐγὼ ἀρνοῦμαι νὰ φορτώσῳ τὰ ἐλλείμματα τοῦ δήμου στοὺς Ἕλληνες φορολογουμένους»!!!

ΜΟΝΟΝ ὁ Ψινάκης!
Φανταστεῖτε μέσα στὴν αὐτοκρατορία τῆς διαφθορᾶς, πόσα κιλὰ @@ πρέπει νὰ ἔχῃ αὐτὸ τὸ ἄτομο, ὥστε νὰ ΜΗΝ πάρῃ ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα τὰ κονδύλια τοῦ κράτους ἀλλὰ νὰ κάνῃ συνέντευξη τύπου καὶ νὰ σκίσῃ τὸν πρῴην δήμαρχο.

Αὐτὰ τὰ κονδύλια ποὺ παίρνουν ὅλοι οἱ τοπικοὶ ἄρχοντες, ἁπαλλοτριωμένα χρήματα τῶν Ἑλλήνων, ὥστε νὰ κάνουν μπίζνες τὰ καθάρματα τῆς «τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως».

Πόση εἰρωνία.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι gay καὶ ἂν διάβαζε αὐτά που γράφω γιὰ «κιλὰ @@» θὰ γελοῦσε διότι οἱ «ἀρσενικοί» συνάδελφοί του φοροῦν φουστάνια.

Συνεκτικὸς Ἱστὸς

φωτογραφία

(Visited 60 times, 1 visits today)
Leave a Reply