Ἡ ΔΕΗ ἐξυπηρετῶντας τὸ κράτος καταστρέφει τοὺς πολῖτες.

Ἡ ΔΕΗ ἐξυπηρετῶντας τὸ κράτος καταστρέφει τοὺς πολῖτες.Σύμφωνα μὲ τὴν ΕΛΣΤΑΤ, ὑπάρχει μειώσῃ στην παραγωγὴ ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος κατὰ 16%.
Ἂν θεωρήσουμε ὡς ἀληθὲς τὸ στατιστικό, πρᾶγμα πολὺ πιθανὸ ἂν ἀναλογιστοῦμε τὴν παύση χιλιάδων ἐπιχειρήσεων, διακοπὴς ῥεύματος σὲ ἐξοχικά, οἰκονομίας κλπ.

Τὸ παράδοξό που συμβαίνει, εἶναι τὸ ἑξῆς.
Ἡ ζητήσῃ για ῥεῦμα μειώνεται καὶ οἱ λογαριασμοὶ τῆς ΔΕΗ αὐξάνονται στον οὐρανό.
Αὐτὸ εἶναι μιὰ αὐθαιρέτη καταναγκαστικὴ πράξη, ἡ ὁποία ἀφορᾶ στὸ κρατικὸ μονοπώλιο τῆς ΔΕΗ.
Ὁ συγκεκριμένος κομμουνιστικὸς δεινόσαυρος, χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸ κράτος βάσει τῶν ἀναγκῶν, ποὺ αὐτὸ ἔχει, καὶ ὄχι βάσει τῆς θεμελιώδους λειτουργίας τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ζητήσεως.
Σὲ κάθε ἐπιχειρήση, ὅταν ἡ ζήτηση καὶ ἡ παραγωγὴ πέφτει σὲ τέτοια ἐπίπεδα, τὸ ἄμεσο βῆμα εἶναι ἡ περικοπὴ δαπανῶν, ἡ πτώση τῶν μισθῶν, οἱ ἀπολύσεις καὶ ἡ μειώση τῶν τιμῶν. Αὐτὸ φυσικὰ γιὰ νὰ συμβῇί, προυποθέτει τὴν ὑπάρξη καὶ ἄλλων ἐπιχειρήσεων, οἱ ὁποῖες θὰ πιέσουν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, για να σώσουν τὴν ἐπιχειρήση, ἀφοῦ οἱ καταναλωτές, εἶναι ἐμφανὲς πὼς σὲ λίγο θὰ μειώσουν τὴν ζητήση, ἄκομα καὶ κάτω τοῦ 50%. Θὰ συμβῆ νομοτελειακὰ αὐτό, διότι ἁπλά, δεν ἔχουν να πληρώσουν.
Μὲ τὰ τελευταῖα λόγια, κατραρρίπτεται καὶ τὸ παραμῦθι τῶν «ὑπηρεσιῶν κοινῆς ὠφελείας» οἱ ὁποῖες «ἀναγκαστικά» εἶναι «φυσικὰ μονοπώλια».

Τὸν κακό σας τὸν καιρό.
Ἡ ΔΕΗ κάνει ὅ,τι γουστάρει, ἐπειδὴ εἶναι μονοπώλιο καὶ ἐξυπηρετεῖ ἀποκλειστικὰ τὸ κράτος εἰς βάρος τῶν πολιτῶν.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply