40.000 στὴν Ἀμφίπολιν γιὰ …παραπλάνησιν. 500.000 στὸν Ὀρχομενὸ γιὰ …ΘΑΨΙΜΟ!!!

40.000 στὴν Ἀμφίπολιν γιὰ ...παραπλάνησιν. 500.000 στὸν Ὀρχομενὸ γιὰ ...ΘΑΨΙΜΟ!!!Τὰ ποσὰ ποὺ δαπανῶνται γιὰ τὴν ἀνάδειξιν τῶν μνημείων μας εἶναι τοὐλάχιστον γιὰ …γέλια!!! (Οὐσιαστικῶς γιὰ κλάματα εἶναι, ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ κάνουμε θέμα!!!)
Λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ τεθωρακισμένά ὀχήματα, πρὸ κειμένου τὰ παχύδερμα νὰ μὴν κινδυνεύουν ἀπὸ τὴν ὀργή μας.
Λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ …δωράκια, πολλῶν ἐκατομμυρίων, ἀνὰ περίπτωσιν, πρὸ κειμένου νὰ βγάζουν τὸν σκασμό, ΟΛΟΙ!!!
Λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ νὰ διαθέτουν ἀπὸ εἴκοσι ἀστυνομικούς, γιὰ φύλαξιν, ὁ κάθε κουδουνισμένος.
Λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ νὰ ἁρπάζουν τὰ κουδουνισμένα μηνιαίως ἀπὸ δέκα (τοὐλάχιστον) χιλιαρικάκια.
Λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ νὰ πληρώνονται μὲ ἐκατομμύρια σύμβουλοι ἐπὶ συμβούλων, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς λεηλατοῦν πιὸ …πολιτισμένα.
Λεφτὰ ὑπάρχουν γενικῶς. Κι ὅταν λεφτὰ ΔΕΝ ὑπάρχουν, ἀν τὶ νὰ στραφοῦν πρὸς τοὺς ἀπατεῶνες καὶ νὰ τὰ μαζέψουν, στρέφονται σὲ ἐμᾶς καὶ μᾶς ἁρπάζουν τὴν μπουκιὰ ἀπὸ τὸ στόμα.
Καὶ φυσικὰ ΔΕΝ ὑπάρχουν λεφτὰ γιὰ νὰ ἀναδειχθῇ ἡ κληρονομιά μας. Οὔτε γιὰ νὰ μετατρέψουμε τὰ σχολεῖα ἀπὸ ἐργοστάσια παραγωγῆς δούλων σὲ χώρους ἀναδείξεως ἐλευθέρων Ἀνθρώπων. Οὔτε ὑπάρχουν λεφτὰ γιὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ ἡ ἀνασκαφὴ στὴν Ἀμφίπολιν. Οὔτε γενικῶς γιὰ κάθε τὶ ἑλληνικό.
Γιὰ νὰ πλιατσικολογοῦν ὅμως πάντα ὑπάρχουν εὐκαιρίες. Μὲ κάθε τρόπο. Ἀκόμη καὶ μὲ πρόσχημα ἕναν ἀρχαιολογικὸ χῶρο, ποὺ θὰ χρηματοδοτηθῆ πρὸ κειμένου νὰ …ἐξαφανιστῇ καὶ νὰ ξεχαστῇ!!!

Αἰσθάνεστε ὀργή;;;
Κι ἐγώ… Ἀλλὰ ὅπως ἀντιλαμβάνεστε εἴμαστε καὶ οἱ μόνοι.
Ὅλοι οἱ ἄλλοι, ποὺ διαχειρίζονται τὰ ΔΙΚΑ ΜΑΣ χρήματα, γλεντοκοποῦν στὶς πλάτες μας καὶ ἀφήνουν τὰ παιδιά μας νηστικά. Καὶ ἀπὸ τροφή, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ πραγματικὴ γνώσιν!!!40.000 στὴν Ἀμφίπολιν γιὰ ...παραπλάνησιν. 500.000 στὸν Ὀρχομενὸ γιὰ ...ΘΑΨΙΜΟ!!!2

Φιλονόη

Υ.Γ. Φυσικὰ τὴν Ἀμφίπολιν, ἰδίως μετὰ τὸν …νεκρό, πασχίζουν νὰ τὴν θάψουν. Μᾶς κρύβουν τὰ πάντα, μᾶς λέγουν διαρκῶς ψέμματα καὶ φυσικὰ μᾶς ἐπεξεργάζονται κανονικότατα, ἰδίως μὲ τὰ 40.000 εὐρόπουλα. Τόση ξεφτίλα….

(Visited 60 times, 1 visits today)
Leave a Reply