Ὁ Δίδυμος σεισμὸς τῆς Εὐβοίας καὶ τὸ ῥῆγμα τῆς Ἀταλάντης

Ο ΔΙΔΥΜΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΕΥΒΟΪΚΟ ΣΤΙΣ

18/11/2014 ΚΑΙ ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Μιὰ ἀρχαία πηγὴ μᾶς ἀναφέρει τὴν πιθανὴ συνεργασία τοῦ ῥήγματος τῆς Ἀταλάντης μὲ τὸ ῥῆγμα τοῦ Βορείου Εὐβοϊκού.

Στὶς 18/11/2014 ὥρα 01:00 τὴν νύκτα, ὁ ἐφιάλτης ἀπὸ τὸν Ἐγκέλαδο κτύπησε μὲ ἔναν δίδυμο δυνατὸ σεισμὸ 5,2 βαθμῶν τῆς κλίμακος Ῥίχτερ, ποὺ ἔκανε τὰ σπίτια τῶν χωριῶν μας, ποὺ ἤταν κοντὰ στὸ ἐπίκεντρο, νὰ χορεύουν ἐπάνω στὰ ῥίχτερ.
Μαρτίνο, Λάρυμνα, Θεολόγος, ἀπὸ Λοκρίδα καὶ Προκόπι, Λίμνη, Νεροτριβιὰ ἀπὸ Εὔβοια.

Τὸ ἐπίκεντρο τοῦ σεισμοὺ ἤταν μεταξὺ χερσονήσου Ἀετόλιμας τῆς Μαλεσίνας Λοκρίδος, Ἀκρωτηρίου Κόρακος καὶ τοῦ ὅρους Κανδήλι Εὐβοίας στὸν θαλάσσιο στενὸ δίαυλο.

Μέσα στὸν θαλάσσιο αὐτὸ δίαυλο εἶναι τὸ ἐπίκεντρο τοῦ διδύμου σεισμοῦ τοῦ ΒορείουΕὐβοϊκοῦ στὶς 18-11-2014, ἐνῶ ἀπέναντι ὑψώνεται χιονισμένο τὸ βουνὸ Κανδύλι τῆς Εὐβοίας.

Μέσα στὸν θαλάσσιο αὐτὸ δίαυλο εἶναι τὸ ἐπίκεντρο τοῦ διδύμου σεισμοῦ τοῦ ΒορείουΕὐβοϊκοῦ στὶς 18-11-2014, ἐνῶ ἀπέναντι ὑψώνεται χιονισμένο τὸ βουνὸ Κανδύλι τῆς Εὐβοίας.


Βέβαια ὁ σεισμὸς ἔγινε αἰσθητὸς πολὺ καὶ στὴν Ἀταλάντη, στὴν Χαλκίδα, στὴν Λάρισα, στὴν Ἀθῆνα, στὸν Βόλο κτλ.
Ἐγὼ θὰ ἀναφερθῶ στὰ χωριὰ ποὺ ἦταν μέσα στὸ ἐπίκεντρο ἀπὸ 10 – 20 χιλιόμετρα.

Ὁ σεισμὸς αὐτὸς μᾶς ἔφερε στὶς μνῆμες μας τὸν τελευταῖο βιβλικὸ σεισμὸ τοῦ ῥήγματος τῆς Ἀταλάντης τὸ 1894 μὲ μαρτυρίες τῶν παππούδων μας.
Ὁ σεισμὸς τοῦ Βορείου Εὐβοϊκοῦ συνοδεύετο ἀπὸ βοὴ καὶ ἔναν ἐφιαλτικὸ συριγμὸ καθώς, ἔτριζαν οἱ τοῖχοι, οἱ λάμπες ποὺ κρέμονταν ἀπὸ τὶς ὀροφὲς ἔπαιζαν καὶ ὅ,τι γυαλικὰ ὑπῆρχαν ἐπάνω στὰ τραπέζια ἔπεφταν καὶ ἔσπαγαν.
Μπροστὰ σ’ αὐτὸν τὸν πανικὸ δύο πράγματα μποροῦσες νὰ κάνῃς ἢ νὰ καλυφθῇς μέσα στὸ σπίτι ἢ νὰ φύγῃς.
Ἡ πλατεία τῶν Ταξιαρχῶν στὸ Μαρτῖνο γέμισε κόσμο, τὸ τζάμι ἀπὸ τὸ ῥολόι τοῦ καμπαναριοὺ ῥάγισε καὶ οἱ συνεχεῖς μετασεισμοὶ κρατοῦσαν τὸν κόσμο σὲ πανικὸ καὶ ἀγωνία.
Ὅλοι νόμιζαν ὅτι ἤταν τὸ ῥῆγμα τῆς Ἀταλάντης καὶ θυμήθηκαν ἰστορίες τῶν παππούδων μας ἀπὸ τὸ 1894 ποὺ ἰσοπεδώθηκε τὸ Μαρτῖνο καὶ μόνον δύο οἰκίες ἔμειναν ὄρθιες, μὲ πολλοὺς νεκροὺς καὶ τραυματίες. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στὰ ἄλλα χωριὰ τῆς Λοκρίδος.

Ἡ ἐφημερίδα Ἑστία τῆς ἐποχῆς αὐτῆς γράφει ὅτι: «Ἡ βοὴ ἤταν ὡσὰν 100 τηλεβόλων, ὁ κονιορτὸς σὲ τύφλωνε καὶ ἡ δόνησις ἔκανε τοὺς ἀνθρώπους νὰ κυλίονται στὸ ἔδαφος».

Μερικοὶ βγῆκαν μετὰ τὸν σεισμὸ τοῦ Β. Εὐβοϊκοῦ 18/11/2014 καὶ μίλησαν γιὰ ἕνα νέο ῥῆγμα.
Ἐγὼ θὰ ἀναφερθῶ σὲ μιὰν ἀρχαία πηγή, μὲ κάθε ἐπιφύλαξη, ποὺ ἀναφέρει ὅτι ὄχι μόνον εἶναι ἀρχαῖο ῥῆγμα ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ πιθανὴ συνεργασία μὲ τὸ ῥῆγμα τῆς Ἀταλάντης τότε.
Μιὰ χερσαία καὶ ὑποθαλάσσια λωρίδα μήκους 22 χιλιομέτρων χωρίζει τὰ δύο παράλληλα ῥήγματα, δηλαδὴ ὄσο εἶναι ἡ ἀποστάσῃ μεταξὺ Μαρτίνου ὅπου περνὰ τὸ ῥῆγμα τῆς Ἀταλάντης καὶ στίγματος τοῦ σεισμοῦ τοῦ Βορείου Εὐβοϊκοῦ μπροστὰ ἀπὸ τὸ βουνὸ Καντῆλι.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Γ 89:
Τὸ καλοκαίρι τοῦ 426 π.Χ. ξεσπᾶ ἕνας τρομερὸς σεισμὸς στὴν Ὀπουντία Λοκρίδα μὲ 3.000 νεκρούς. Ἤταν τόσο ἰσχυρὸς ποὺ ἀπεκολλήθη τὸ Ἀτλαντονῆσι ἀπὸ τὴν στεριά. Ἐπλήγησαν οἱ ἀρχαῖες πόλεις: Ὀποὺς (μητρόπολις τῶν Ὀπουντίων Λοκρῶν), Δαφνοὺς (Λιβανᾶτες), Θρόνιο (Καμμένα Βοῦρλα), Σκάρφι, Αὐγεῖαι, Ἀλῶπι (Ἀρκίτσα), Νάριξ (Ῥεγγίνη), Ἀβαὶ (Καλαπόδι), Ἰάπολις (Ἔξαρχος), Καλλίαρος (Ἀταλάντη), Ἁλαὶ (Θεολόγος), Κυνὸς (Παραλία Ἀταλάντης – Λιβανατών), Βουμελιταία (Μαρτίνο), Λάρυμνα καὶ Ἀμφιδώνα στὴν Βοιωτία καὶ Ὀροβιὲς Εὔβοια.

Ὁ Θουκυδίδης ὅμως μᾶς λέει ὅτι μετὰ τὸν τρομερὸ αὐτὸν σεισμὸ ἐπακολούθησε παλιρροϊκὸ κῦμα ποὺ κατέκλυσε τὴν Καλλίαρο Πεδιάδα, ἐκεῖ ὅπου βρίσκεται ἡ σημερινὴ πεδιάδα τῆς Ἀταλάντης. Ὑπῆρχε στὴν ἀρχαιότητα ἀρχαία πόλις Καλλίαρος ποὺ εἶχε πάρει τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὸν γιό τοῦ βασιλιᾶ Ὀπουντίου.

Σήμερα ἡ πόλις αὐτὴ δὲν ἔχει ἐντοπιστεῖ. Ἄλλοι τὴν θέλουν βυθισμένη στὸν θαλάσσιο χῶρο καὶ ἄλλοι στὴν θέση παλαιομάγαζα τῆς παραλίας τῆς Ἀταλάντης.
Ὅταν τὰ νερὰ ἀπὸ τὸ παλιρροϊκὸ κῦμα ὑπεχώρησαν ἀπὸ τὴν πεδιάδα ἔμειναν τὰ ψάρια στὰ χωράφια, μᾶς ἀναφέρει ἡ ἀρχαῖα αὐτὴ πηγή. Ἐνῶ τὸ ῥῆγμα τῆς Ἀταλάντης εἶναι χερσαῖο, περνάει δίπλα ἀπὸ τὴν Ἀταλάντη, Κυπαρίσσι, δυτικὰ στὴν Τραγάνα καὶ δίπλα στὸ Μαρτῖνο (ἀνατολικά) καὶ καταλήγει στὴν Ἀνφιδώνα τῆς Βοιωτίας (Σκορπονέρια).

Διερωτώμεθα πῶς τό παλιῤῥοϊκό κῦμα ἦρθε καί πρός τήν Λοκρίδα καί πρός τήν Εὔβοια; Ἄρα ἔχουμε καὶ σχάση στὸν θαλάσσιο χῶρο τοῦ Βορείου Εὐβοϊκοῦ.
Μήπως τό ῥῆγμα τῆς Ἀταλάντης ἐνεργοποίησε τό καλοκαίρι τοῦ 426 π.Χ. τό ῥῆγμα τοῦ Βορείου Εὐβοϊκοῦ, τό ὁποῖο ἐμεῖς σήμερα τό ἀκούσαμε ὡς νέο ῥῆγμα;
Ἐπίσης ὁ Θουκυδίδης στὸ Γ 89 ἀναφέρει ὅτι: «Ἕνα πελώριο παλιρροϊκὸ κῦμα κατέστρεψε τὴν ἀρχαία πόλη Ὀροβιὲς τῆς Εὐβοίας».

Η ἀρχαία πόλις Ὀροβιὲς εἶναι ἡ σημερινὴ πόλις Ῥοβιές, ἐννέα χιλιόμετρα βορειοδυτικὰ τῆς πόλεως Λίμνης τῆς Εὐβοίας.
Καὶ οἱ δύο παραλιακὲς πόλεις στὸν Βόρειο Εὐβοϊκὸ .

Αὐτὴ ἡ ἀρχαία πηγὴ ἐντοπίζει τὸ καλοκαίρι τοῦ 426 π.Χ. τὴν ἐνεργοποίηση τοῦ ῥήγματος τῆς Ἀταλάντης. Μετὰ ἀπὸ 590 χρόνια τὸ 170 μ.Χ. ῥωμαϊκὴ ἐποχή, τὸ ῥῆγμα ξαναξύπνησε. Τότε κατεστράφη ὁ Ὀποῦς, ἡ μητρόπολις τῶν Ὀπουντίων Λοκρῶν καὶ οἰκοδομήθηκε ξανά.

Ὁ ἑπόμενος σεισμὸς ἤταν γύρω στὸν 7ο αἱ. μ.Χ., ὅπου κατεστράφη καὶ ἡ ἀρχαία πόλις Βουμελιταία, στὸ παλαιοχῶρι τοῦ Μαρτίνου ὅπου τὸ ῥῆγμα διέσχιζε τὴν ἀρχαία πόλη καὶ ἀνοικοδομήθηκε πάλι στὸν διπλανὸ λόφο στὸ σημερινὸ Μαρτῖνο.
Ἐπηκολούθησαν δύο ἰσχυροὶ σεισμοί, ποὺ ἀποδίδονται στὸ ῥῆγμα τῆς Ἀταλάντης μὲ τελευταῖο τὸ 1894 καὶ μεσολαβητικὸ διάστημα ἄνω τῶν 500 χρόνων ὁ ἔνας ἀπὸ τὸν ἄλλον.

Αὐτὰ μᾶς διηγεῖται ὁ Θουκυδίδης γιὰ τὸ ῥῆγμα τῆς Ἀταλάντης ποὺ δὲν μπορεῖ ἡ τεχνολογία νὰ μᾶς πῇ.

Μαρτίνο 25/11/2014
Νῖκος Ἀθ. Μπᾶτσος
Ἱστορικὸς ἐρευνητὴς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply