Οἱ πραγματικοὶ ὑπεύθυνοι τῶν χθεσινῶν καταστροφῶν.

Οἱ πραγματικοὶ ὑπεύθυνοι τῶν χθεσινῶν καταστροφῶν.Ἀπαιτῶ (ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ κάνῃ κάθε νοήμων ἄνθρωπος) οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ «δικαιώματος» τοῦ Ῥωμανοῦ νὰ μορφωθῇ, νὰ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ, ἀποζημιώνοντάς τες ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ.

Ἐσεῖς (πονοψυχιάρηδες, ὑποστηρικτὲς τοῦ ΚΩΛΟΠΑΙΔΟΥ) εἶστε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ τῶν χθεσινῶν καταστροφῶν.

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply