Καταστροφῶν συνέχεια…

Οἱ νεαροὶ βλαστοὶ τῶν παιδιῶν τῆς γενεᾶς τοῦ πολυτεχνείου, ἀνενόχλητοι συνεχίζουν τὸ ἔργο τῶν γονέων τους…

Καταστροφῶν συνέχεια... Συνέχεια

Οἱ πραγματικοὶ ὑπεύθυνοι τῶν χθεσινῶν καταστροφῶν.

Ἀπαιτῶ (ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ κάνῃ κάθε νοήμων ἄνθρωπος) οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ «δικαιώματος» τοῦ Ῥωμανοῦ νὰ μορφωθῇ, νὰ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ, ἀποζημιώνοντάς τες ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ. Συνέχεια

Θά ἔχουμε νέα «Κερατέα»;

Τελικῶς, ἡ προετοιμασία γιά τήν κατασκευή ΧΥΤΑ στόν ἀρχαιολογικό χώρο τοῦ Ὀμβριοκάστρου προχωράει κανονικά, ὅπως ὑποστηρἰζουν οἱ κάτοικοι τῆς Κερατέας καί δηλώνουν πανέτοιμοι γιά νέο κύκλο ἀντιδράσεων!

Τα ψέματα τελείωσαν. 
Ώρα με την ώρα αποδεικνύεται περίτρανα ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει υποχωρήσει ούτε σπιθαμή από την Συνέχεια

Βαρᾶτε τους!!!

Ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό δὲν τὸ βαρεθήκατε; Πρὸ ἑνὸς ἔτους τὸ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ τρεῖς συμπολίτες μας. Γιὰ ποιόν λόγο δὲν ἔχουν ἀσκηθεῖ διώξεις; Γιὰ ποιόν λόγο ἡ ὑπόθεσις ἐπαναλαμβάνεται; Καὶ πόσοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴν δύναμι καὶ τὸ σθένος νὰ ὁδηγήσουν 1.000.000 πολιτῶν στὴν ὀπισθοχώρησι; 

Συνέχεια

Κερατέα: Ξεκουρασθήκατε; Θαυμάσια….

Ξεμουδιᾶστε τώρα γιατί δὲν τὰ βλέπω καλὰ τὰ πράγματα!!!
Μὴ ξεχνᾶμε τὸν πόλεμο ποὺ ἐδέχθη ὁ Παπουτσῆς… Ὁ ὁποῖος δὲν παρητήθη φυσικά, ὡς ὄφειλε, ἀλλὰ τὴν οὐρίτσα του τὴν ἐτράβηξε…
Κι ἐκεῖ ἔγινε τῆς κακομοίρας:

Σὲ λίγο ξεκινᾶ νέος γύρος…   Συνέχεια

Κερατέα καὶ βωμός! Δύο ἱστορίες μὲ πολύ ξύλο;

Στὴν σημείωσίν μου Ἔφθασαν καὶ οἱ κουρᾶδες στὸν βωμό, ἔγραφα γιὰ κάποιους τύπους, ἐξήκοντα τὸν ἀριθμό, ποὺ ἐπετέθησαν σὲ ἑπτὰ (60 πρὸς 7, πολὺ γενναῖο!!) Ἕλληνες, διότι διαφωνοῦσαν (;;;) μὲ τὴν φύλαξι τοῦ βωμοῦ.

Ὁμολογῶ πὼς ἤμουν πάρα πολύ θυμωμένη ὅταν ἔγραφα τὰ παραπάνω. Κι ἀκόμη εἶμαι. Δὲν ἔχω καταλάβει ἀκόμη μὲ τί ἢ μὲ ποιόν ἔχουν πρόβλημα οἰ «μᾶγκες μὲ τὰ ῥόπαλα»… (Δὲν ξέρω ἐὰν κρατοῦσαν ῥόπαλα… Ἀλλὰ ἦταν σὰν νὰ κρατοῦσαν, γιὰ ἐμένα…) Ἔχουν πρόβλημα μὲ τὴν διάσωσιν τοῦ βωμοῦ; Μὲ τὴν διάσωσίν ἐνὸς πολιτιστικοῦ μνημείου; Γιατί; Σὲ τί τοὺς ἐνοχλεῖ; Τοὺς χαλοῦν τὴν θέα τὰ μνημεῖα-κληρονομιὰ ἀπὸ τοὺς προγόνους μας;

Συνέχεια