Οἱ «τρομοκρᾶτες» τῆς Κερατέας, ὁ Παπουτσῆς καὶ μία κρεμάλα ποὺ στήνεται!

 

Ἀπὸ  τὸ σύστημα τῆς δημοκρατίας τους ἀσφαλῶς!
Τὸ κατηγορητήριον εἶναι τέτοιο ποὺ μόνον σὲ τρομοκρᾶτες θὰ μποροῦσε νὰ ἀναφέρεται! 
Ἀλλὰ δὲν διευκρινίζει ποιοὶ ἀκριβῶς εἶναι οἱ τρομοκρᾶτες. 
Αὐτοί πού ἔμήνυσαν ἢ αὐτοί πού ἐμηνύθησαν;
Γιὰ νὰ διαπιστώσουμε δῆλα δὴ ἀκόμη μίαν φορὰ πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ὑποκρισία τους, ἡ προσπάθειά τους νὰ εἶναι νομότυποι καὶ ἡ ἠλιθιότητά τους. Συνέχεια

Θά ἔχουμε νέα «Κερατέα»;

Τελικῶς, ἡ προετοιμασία γιά τήν κατασκευή ΧΥΤΑ στόν ἀρχαιολογικό χώρο τοῦ Ὀμβριοκάστρου προχωράει κανονικά, ὅπως ὑποστηρἰζουν οἱ κάτοικοι τῆς Κερατέας καί δηλώνουν πανέτοιμοι γιά νέο κύκλο ἀντιδράσεων!

Τα ψέματα τελείωσαν. 
Ώρα με την ώρα αποδεικνύεται περίτρανα ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει υποχωρήσει ούτε σπιθαμή από την Συνέχεια

Πρέπει νὰ παραιτηθῇς! Τώρα!

Σιγά  μὴ παραιτηθῇ… Ἐδῶ δὲν παρῃτήθη μὲ τὸ Σάμινα… Μὲ τὴν προχθεσινὴ δολοφονία… Τώρα θὰ τὸν πιάσῃ ὁ πόνος καὶ τό φιλότιμο; 

Μεταφέρω ἀρχικῶς ἀπὸ τὸν Νετάκια:

κ.Πάγκαλε ζητήστε την Παραίτηση του κ.Παπουτσή αλλιώς θα είστε ασυνεπείς με αυτά που λέγατε!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=u9DCY_Y8pAI&feature=player_embedded] Συνέχεια

Ναί, ὑψηλὰ τὴν σημαία!

Τὸ καλλίτερο ποὺ εἶδα τόσους μῆνες! Εἶδα τὶς φωνές σας, τὸ ξύλο, τὸ κυνήγι, τὰ δακρυγόνα, τὴν θλίψι σας, τὸν θυμό σας, τὴν ἀπελπισία σας, τὸ δέσιμο, τὴν ὑπερηφάνεια σας, τὸν κόπο σας, τὴν θέλησίν σας, τὴν δύναμι, τὴν ἀπογοήτευσι, τὴν ὁμαδικότητα…

Εἴδα… Κάθε ἡμέρα καὶ κάθε νύκτα ἔψαχνα ἐναγωνίως γιὰ τὰ νέα σας….

Συνέχεια

Φεύγουν τά ΜΑΤ

Οὔτε ἕνα, οὔτε δύο. Τέσσερις ὁλόκληρους μῆνες ἀγωνίζονται οἱ κάτοικοι τῆς Κερατέας. Τά ΜΑΤ ἕτοιμάζονται νά φύγουν. Μπορεῖ νά ξαναγυρίσουν ἤ μπορεῖ ἡ κυβέρνησι νά ἔχει ἄλλον τρόπο νά ἐφαρμόση τά σχέδιά της στήν περιοχή. Τήν μάχη  ὅμως ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως τήν κέρδισαν οἱ κάτοικοι χωρίς τήν βοήθεια κανενός. Ἡ ἰσχύς ἐν τῆ ἐνώσει!

Υ.Γ. Κατά τήν τετράμηνη διάρκεια τῶν ἐπεισοδίων εἶχε ξαναγίνει συμφωνία μεταξύ τού δήμου καί τῆς πολιτεἰας ἀλλά δέν ἐφαρμόσθηκε.

Ἴδωμεν…. Συνέχεια

ΜΑΤ, «μπαχαλάκηδες» καὶ Κερατέα.

Ἐδῶ καὶ χρόνια φωνάζουν κάποιοι, γιὰ τὸν «περίεργο» δεσμὸ χρονικῶν συμπτώσεων ποὺ συνδέει τὴν ταὐτόχρονη δράσι-ἀντίδρασι μπαχαλάκηδων καὶ ΜΑΤ. Πρὸ μερικῶν μηνῶν διάφορες φωτογραφίες κατέκλυσαν τὸ διαδίκτυο καταμαρτυρώντας τὴν ταὐτοσημότητα τῶν προσώπων ὴ  τὴν ἀγαστή τους συνεργασία. 

Ὅταν ξεκίνησαν τὰ ἐπεισόδια στὴν Κερατέα ἀπὸ «γνωστοὺς-ἀγνώστους» οἱ κάτοικοι ἐδήλωναν πὼς δὲν τοὺς θέλουν. (Μία κραυγὴ ἀπὸ τὴν Κερατέα.) Ὁ ἀγώνας τῶν κατοίκων θεωρῶ πὼς εἶναι ἔντιμος καὶ ξεκάθαρος.  Δὲν εἶναι έγκληματίες! Ἀδικημένοι εἶναι! Συνέχεια