Θά πληρώσουμε …«μεροκάματο» καί σέ αὐτόν; (2)

Τόν θυμάστε νά «κάθεται κάτω ἀπό τήν μπάρα» καί νά εἰσπράττῃ ἀπό τόν ἑλληνικό στρατό μισθό, γιατί ἐσήκωσε μερικὰ κιλά παραπάνω (λὲς κι αὐτοὶ ποὺ κουβαλοῦσαν τενεκὲ στὴν πλάτη ἐσήκωναν λιγότερα) καὶ ἀργότερα νὰ τοῦ δίδουν καὶ μίαν ἕδρα στὴν βουλή, γιὰ νὰ ξεκουρασθῇ τὸ τρελλὸ ἀγόρι, ἂν τί δύο ἐτῶν μισθοὺς βουλῆς, καὶ νὰ ψηφίζῃ νομοσχέδια γιὰ τὴν παράδοσι τῆς Πατρίδος (μας) στὰ ΔΝΤ καὶ στὰ Μερκελικά σαγόνια;…
Τόν θυμᾶστε αὐτόν ποὺ εἰσέπραττε εὐρῶ, ὅταν ἄλλοι συμπατριῶτες μας αὐτοκτονοῦσαν, γιατί αὐτὸ τὸ παπάρι καὶ μερικὰ ἄλα ἐψήφιζαν τὸν θάνατό τους;…

Ῥέ Ἕλληνα…
σοβαρά μιλᾶς τώρα;…

θά στερήσῃς λεφτά ἀπό τό γάλα τῶν παιδιῶν σου καί θά τοῦ δώσῃς μεροκάματο;…

Χάρης Καφετζόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply