Ἡ ζωὴ θέλει πολὺ γέλιο καὶ οἱ ἐκλογὲς λίγο …περισσότερο!!!

Ἡ ζωὴ θέλει πολὺ γέλιο καὶ οἱ ἐκλογὲς λίγο ...περισσότερο!!!Κι ἐμᾶς μᾶς λείπει.
Μᾶς λείπει πολύ.
Ἰδίως τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ τὶς νέες μεθόδους …δουλείας, ποὺ …ἐπενόησαν οἱ …«φωστῆρες» μας.
Πρὸς τοῦτο λοιπόν, καὶ γιὰ νὰ κατανοήσουμε βαθύτερα τὸ μέγεθος τῆς ἀπάτης, τῆς βλακείας καὶ τοῦ ψεύδους, ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες, ἀν τὶ νὰ σᾶς λέγῳ «καλημέρα», μὲ τὴν συντροφιὰ ἀγαπημένων φίλων, ἀπεφάσισα νὰ δόσῳ τόπο, χῶρο καὶ χρόνο στὸν νέο φίλο μας, τὸν Χάρη Καφετζόπουλο.

Ξέρω πὼς διασκεδάσατε μὲ τὰ κείμενά του, ποὺ τοὐλάχιστον, εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ σατυρικά, καὶ πέρα γιὰ πέρα ἀληθῆ.
Πρὸς τοῦτο λοιπόν, καὶ γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε τὶς μεγάλες ἀλήθειες, ποὺ ὁ Χάρης μᾶς θυμίζει, μέσα ἀπὸ τὴν …γελοιοποίησιν (εἶναι ὅμως ἔτσι;) τῶν ἐκλογῶν, θὰ «κρεμάσω» στὰ πρωτοσέλιδά μας τὶς δημοσιεύεσεις αὐτές, πρὸ κειμένου νὰ διαβαστοῦν ἀπὸ ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦν.
Καὶ φυσικὰ γιὰ νὰ θυμόμαστε τὸ πόσο σημαντικὸ εἶναι νὰ ἔχουμε ζωντανὲς τὶς μνῆμες μας καὶ νὰ ξέρουμε πάντα τὸ ποιὸς μᾶς μιλᾶ, τὸ πῶς ζητᾶ νὰ μᾶς χειραγωγήσῃ καὶ τὸ πόσες βρωμιές του ἔχουν ἔως τώρα ἀποκαλυφθεῖ.
Καὶ αὐτὸ ὁ Χάρης τὸ πραγματεύεται μὲ ἐκπληκτικὸ τρόπο!!!

Διασκεδάζουμε λοιπόν, ὅσο μποροῦμε, μὲ τὶς ἀπέραντες ἠλιθιότητες, τὶς ἀπίστευτες ἀντεθνικές τους θέσεις καὶ πράξεις καὶ τὶς ἀκόμη χειρότερες, φασιστικές τους ἀντιλήψεις.
Αὐτὸ ποὺ ἔχουμε, ὡς πολίτευμα, μπορεῖ νὰ λέγεται δημοκρατία, ἀλλὰ στὴν οὐσία εἶναι ἡ δικτατορία τῶν ἠλιθίων.
Ἐὰν λοιπὸν ἐμεῖς ΔΕΝ εἴμαστε ἠλίθιοι καὶ πιστεύουμε βαθύτατα πὼς ἐτοῦτα τὰ ψωράλογα σὲ λίγο θὰ ἐξαφανισθοῦν, τότε ἔχουμε μίαν ἀπὸ τὶς καλλίτερες εὐκαιρίες τῆς ζωῆς μας νὰ ἀπολαύσουμε ΚΑΙ αὐτὸ τὸ τμῆμα τῆς διαδρομῆς.

Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν θὰ ψηφίσουμε καὶ τί.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλος αὐτὸς ὁ συρφετός, μαζὺ μὲ τοὺς ἀκολούθους του, δὲν εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ σκουπίδια ἐν ἀποσυνθέσει. Τί νά τά κάνουμε λοιπόν αὐτά;
Ἀναμένουμε ἁπλῶς νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ διαδικασία τοῦ ξεβρωμίσματος.

Φιλονόη

Ἐδῶ ὅλη ἡ ἑνότης τοῦ «γιατὶ ψηφίζω…»
Μπορεῖτε νὰ τὴν ἀπολαύσετε!!!

φωτογραφία

(Visited 63 times, 1 visits today)
Leave a Reply