Ὑπάρχει κάποιος Ἕλλην πρωθυπουργός μέ ἀξιοπρέπεια;

Αὐτὸ ποὺ γίνεται σὲ ὅλο τὸν κόσμο στὰ σχόλια διαφόρων δημοσιογραφίσκων παπαγάλων τοῦ κώλου γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ὅ,τι πιὸ ἐξευτελιστικὸ ἔχει γίνει μεταπολεμικά…
Μέχρι τηλεοπτικὸ παιχνίδι ἔχει γίνει ἡ Πατρίδα μας …
Ἀπὸ ποιούς;…
Ἀπὸ αὐτούς ποὺ ἐκπολιτίστηκαν τὰ τελευταῖα 200 χρόνια…
Ἀπὸ αὐτούς ποὺ ἔκαιγαν στὴν πυρὰ ἤ στὰ κρεματόρια ὅ,τι διαφορετικό ἀπὸ αὐτούς…
Ἀπὸ αὐτούς ποὺ τὸ μῖσος τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα καίει ἀσίγαστο αἰῶνες τώρα…

Ξέχασαν ὅλα αὐτὰ τὰ τσογλάνια τὶ ὀφείλουν στὴν Ἑλλάδα, καὶ δὲν μιλῶ γιὰ πολιτισμοὺς καὶ τέχνες, ἀλλὰ γιὰ τὸ αἷμα ποὺ ἔχουν προσφέρει οἱ Ἕλληνες στὸν βωμὸ τῆς Ἐλευθερίας (τους), πότε σὲ Θερμοπῦλες, πότε σὲ Μαραθῶνες καὶ Σαλαμῖνες, πότε στὰ Ῥοῦπελ…
Ξέχασαν ὅλα αὐτὰ τὰ τσογλανάκια τὶ τραβήξαμε 5 χρόνια τώρα γιὰ νὰ μὴ καταῤῥεύσουν τὰ δικά τους συστήματα – ἀπὸ ἐγκαθέτους προδότες πολιτικούς- ποὺ ἔκαναν πειράματα ἐπάνω στὶς ζωὲς τῶν Ἑλλήνων…
Καὶ ἀνεκάλυψαν μιὰ λέξη, τὸ GREXIT, καὶ σιγὰ μὴ τρομάξαμε …

Κι ἀναρωτιέμαι…
Ὑπάρχει ἄραγε Ἕλληνας πρωθυπουργός νά στείλῃ στόν διάολο ὅλα αὐτά τά γουρούνια καί τά κράτη τους;…
Ὑπάρχει ἄραγε Ἕλληνας πρωθυπουργός νά στείλῃ στόν διάολο μιάν  «εὐρώπη» πού ζητᾶ νά πιῇ τήν τελευταία σταγόνα αἵματος ποῦ μᾶς ἔχει ἀπομείνει;…

Θά πάθουμε κακό; … ναί ἔ;… αὐτοί ἄραγε τί θά πάθουν;…
Ποιά Χώρα μέ ἀξιοπρέπεια μπορεῖ νά σηκώσῃ κεφάλι ὅταν ἔχῃ ἀπλωμένο χέρι;…

Ὑπάρχει ἄραγε – ἔνας – Ἕλληνας πρωθυπουργός…. Πατριώτης;…
ἤ,,
Ὅλοι παίζουν στά παιχνίδια κάποιων ἄλλων;….
Κι ὁ Λαός;……………………………

Χάρης Καφετζόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply