Περὶ …«ἰρλανδικοῦ» τσαμπουκᾶ κι ἄλλα …μπαρμπούτσαλα!

ΟΥΔΕΠΟΤΕ Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΕΚΟΨΕ ἣ «ΕΚΟΨΕ» ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΥΠΗΣ ἢ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΥΡΑ ΕΝΕΚΑ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ… ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ

Τὰ ἰσχύοντα γιὰ τὴν περιλάλητη χρηματικὴ ῥευστότητα, ποὺ καὶ οἱ ἄσχετοι μὲ τὴν περὶ Χρήματος Θεωρία ἀρέσκονται νὰ ἀποκαλοῦν (Emergency Liquidity Assistance – ELA), ἐμπεριέχονται στὸ παρακάτω ἔγγραφο (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ – ΔΙΟΤΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ).
Διαβάστε το καὶ ΕΛΠΙΖΩ νὰ ἀντιλαμβάνεστε, ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τυπώσουμε οὔτε «νὰ τυπώσουμε»  ἔντυπο ἢ ἠλεκτρονικὸ χρῆμα ἐντὸς τῆς εὐρωζώνης, χωρὶς γραπτὴ ἔγκριση τῆς ΕΚΤ.

Εὐφάντασος «Ἕλληνας» μυθοπλάστης, κοτσάρει ἕνα πανηλίθιο «σχόλιο» σὲ ἄρθρο ἐφημερίδος παγκοσμίου κυκλοφορίας, κατὰ προτίμηση στὸ ἰστολόγιό της, ὅπου οἱ ἀναγνῶστες προσθέτουν ὅ,τι μαλακία θέλουν.
Στὴν συνέχεια, ὁ ἀρχιμαλάκας μυθοπλάστης, γιὰ νὰ ἔχῃ «κῦρος» ἡ μαλακία του, στὴν δική τους ἰστοσελίδα, τὸ ἀναπαράγει.
ΟΧΙ ὡς δική του πονηρὴ κι αἰσχρὴ κατασκευή-σχόλιο, ἀλλὰ σὰν …κύριο ἄρθρο τῆς παγκοσμίου κυκλοφορίας ἐφημερῖδος.

Τὰ ὑπόλοιπα τὰ ἀναλαμβάνει ἡ ἀπελπισία τῶν καταγδαρμένων καὶ ὁ εὐρείας κλίμακος ἀρρωστημένος ἀνεμιστήρας τοῦ ἴντερνετ.

ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ, ΠΕΡΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΣΕ ΠΕΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΥΝΕΒΗ ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ.
ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΟΗΤΟΣ ΜΥΘΟΣ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΑ ΕΠΙ 3 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΕΤΑ-ΣΚΕΤΑΠερὶ ...«ἰρλανδικοῦ» τσαμπουκᾶ κι ἄλλα ...μπαρμπούτσαλα!1

Μέχρι τὸ 2007 ἡ οἰκονομία τῆς Ἰρλανδίας «ΕΔΕΙΧΝΕ» ἐκπληκτικοὺς ῥυθμοὺς ἀναπτύξεως, συνδεδεμένους κατὰ κύριον λόγο, μὲ τὶς ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Ὁ ῥυθμὸς ἀναπτύξεως ἐπιβραδύνθηκε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 2007 καὶ τελικὰ ἡ χώρα ὁδηγήθηκε στὴν ἔκρηξη τῆς μεγάλης φούσκας τῶν ἀκινήτων, ποὺ εἶχε ἀναπτυχθῆ μὲ τὴν πάροδο ἀρκετῶν χρόνων, βασισμένης σὲ θαλασσοδάνεια τῶν ἰδιωτικῶν τραπεζῶν.
Ἡ δραματικὴ πτώσις τῶν τιμῶν τῶν ἀκινήτων ὑπογράμμισε καὶ ἀνέδειξε τὴν ὑπερβολικὴ ἐξάρτηση τῆς οἰκονομίας ἀπὸ τὶς κατασκευὲς καὶ συνέβαλε στὴν ἰρλανδικὴ τραπεζικὴ κρίση.
Ἡ Ἰρλανδία εἰσῆλθε ἐπίσημα σὲ ὕφεση τὸ 2008, μετὰ ἀπὸ παρατεταμένη οἰκονομικὴ συρρίκνωση.Περὶ ...«ἰρλανδικοῦ» τσαμπουκᾶ κι ἄλλα ...μπαρμπούτσαλα!2

Ἡ Ἰρλανδικὴ οἰκονομία ἄρχισε νὰ σταθεροποιε[ται τὸ 2010, μὲ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.

 Ὡστόσο, λόγῳ τῆς σημαντικῆς αὐξήσεως τοῦ κόστους δανεισμοῦ καὶ τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν, ἡ Ἰρλανδία ἀπεδέχθη  πρόγραμμα ἐνισχύσεως ὕψους 85 δισεκατομμυρίων € ἀπὸ τὴν ΕΕ, τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο (ΔΝΤ), καθὼς καὶ διμερῆ δάνεια ἀπὸ τὸ Ἠνωμένο Βασίλειο, τὴν Σουηδία καὶ τὴν Δανία.
Μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια συνεχῶν περικοπῶν δαπανῶν, ἡ οἰκονομία ἀνεπτύχθη κατὰ 0,7% τὸ 2011 καὶ 0,9% τὸ 2012.
Τὸ ποσοστὸ ἀνεργίας ἤταν 14,7% τὸ 2012 τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ, ἐνῶ μὲ τὴν συμπερίληψη τῶν νέων μεταναστῶν ἔφτανε τὸ 18,5%. Τὸν Μάρτιο τοῦ 2014, τὸ ποσοστὸ ἀνεργίας ἀνεφέρθη  ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία (Ἰρλανδίας) νὰ εἶναι 11,8%, ἀφήνοντας πίσω τὸ κορυφαῖο ποσοστὸ ἀνεργίας 15,1%, ποὺ σημειώθηκε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2012.

Τὸ 2013, ἡ Ἰρλανδία χαρακτηρίσθηκε ὡς ἡ «καλλίτερη χώρα για ἐπαγγελματικὲς εὐκαιρίες» ἀπὸ τὸ Forbes.
Ἡ Ἰρλανδία βγῆκε ἀπὸ τὸ πρόγραμμα διασώσεως τῆς ΕΕ καὶ τοῦ ΔΝΤ στὶς 15 Δεκεμβρίου 2013.
Ἔχοντας ἐφαρμόση περικοπὲς τοῦ προϋπολογισμού, κάνοντας μεταρρυθμίσεις ἐξυγιάνσεως στὴν δημόσια διοίκηση καὶ τὴν οἰκονομία καὶ πωλώντας μὴ ἀνταποδοτικὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, ἡ Ἰρλανδία ἤταν καὶ πάλι σὲ θέση νὰ ἔχῃ πρόσβαση στὶς διεθνεῖς ἀγορὲς χρήματος-χρέους (δανεισμός).

Ἀπὸ τότε, ἡ Ἰρλανδία μπορεῖ νὰ συμμετέχῃ στὶς διεθνεῖς ἀγοραπωλησίες μακροπροθέσμων ὁμολόγων σὲ ποσοστὰ ῥεκόρ.Περὶ ...«ἰρλανδικοῦ» τσαμπουκᾶ κι ἄλλα ...μπαρμπούτσαλα!3

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης
ἀπὸ
ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 63 times, 1 visits today)
Leave a Reply