Κι ὅσο κυνηγᾶς τὸ χρῆμα, τόσο τὸ χάνεις…

Φαντάζομαι ὅλους ἐκείνους πού, ἀπὸ τὸ 2010 καὶ μετά, ἔβγαλαν τὰ χρήματά τους στὸ ἐξωτερικό, βοηθῶντας στὴν ἐπιδείνωσι τῆς ὑφέσεως. Τότε τὸ € εἶχε $1,43 κάπου τὸν Ἰανουάριο, ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς. Τώρα ἔχει $1,1.

Δῆλαδὴ σὲ ἕνα ἑκατομμύριο € ἔχεις χάσει $330.000(=€297.000 μὲ σημερινὴ τιμή, δῆλα δὴ ἕνα, ὄχι τελείως ταπεινό, διαμέρισμα.) Συνέχεια

Ὁ πλοῦτος εὐρώδενδρον…

Ὁ πλοῦτος εὐρώδενδρον...Τὸ 388 πρίν, ὅταν ὁ Ἀριστοφάνης ἔγραψε τὸ ἔργο του «Πλοῦτος», οἱ Ἀθηναῖοι εἴχαν ἐκπέσει, μετὰ τὴν ἧττα τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου, φτώχια εἶχε ἀπλωθεῖ, ἀλλὰ ταυτοχρόνως οἱ πλούσιοι ἐγίνοντο πλουσιώτεροι, ὅπως σήμερα καλὴν ὥρα. Συνέχεια

Περὶ …«ἰρλανδικοῦ» τσαμπουκᾶ κι ἄλλα …μπαρμπούτσαλα!

ΟΥΔΕΠΟΤΕ Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΕΚΟΨΕ ἣ «ΕΚΟΨΕ» ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΥΠΗΣ ἢ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΥΡΑ ΕΝΕΚΑ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ… ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ

Τὰ ἰσχύοντα γιὰ τὴν περιλάλητη χρηματικὴ ῥευστότητα, ποὺ καὶ οἱ ἄσχετοι μὲ τὴν περὶ Χρήματος Θεωρία ἀρέσκονται νὰ ἀποκαλοῦν (Emergency Liquidity Assistance – ELA), ἐμπεριέχονται στὸ παρακάτω ἔγγραφο (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ – ΔΙΟΤΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ).
Διαβάστε το καὶ ΕΛΠΙΖΩ νὰ ἀντιλαμβάνεστε, ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τυπώσουμε οὔτε «νὰ τυπώσουμε»  ἔντυπο ἢ ἠλεκτρονικὸ χρῆμα ἐντὸς τῆς εὐρωζώνης, χωρὶς γραπτὴ ἔγκριση τῆς ΕΚΤ. Συνέχεια

Μία ψευδαίσθησις καὶ τὰ ἐπακόλουθά της.

Πιθανὴ ἔξοδος τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη διὰ τοῦ ἅρματος ΣΥΡΙΖΑ, δὲν θὰ σημάνη διάλυσι τοῦ εὐρῶ, ὅπως ὑπολογίζουν καὶ ἐπιδιώκουν οἱ ἀριστεροκομμουνιστές.
Ἀπεναντίας, θεωρῶ, ὅτι ἡ εὐρωζώνη θὰ προχωρήση σὲ μεγαλυτέρα ὁλοκλήρωσι γιὰ νὰ ἀποφύγῃ περαιτέρῳ καὶ μελλοντικοὺς κραδασμούς.
Συνέχεια

Ὅσο χρῆμα καὶ νὰ δόσῃ ἡ ΕΚΤ, ἡ οἰκονομία ΔΕΝ ἀπογειώνεται!!!

Εἰλικρινὴς ἐρώτηση.

Ἔτσι καὶ δὲν ὑπῆρχε ἡ ΕΚΤ, θά ζητοῦσαν ὅλοι, μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο, ἀπό τήν Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος νά τυπώσῃδραχμές, γιά νά πάρῃ μπροστάἡ οἰκονομία;
Βολεύει ὅμως ὁ μηχανισμὸς ἀναδιανομῆς χρέους ἀνᾲ τὴν Εὐρωζώνη, ἐ;
Συνέχεια

Ἡ Ἑλλάδα τρέφει μὲ τὶς σάρκες της τὸ Φραγκεστάνικο τερατούργημα τῆς «€ὐρωζώνης».

Ἡ Ἑλλάδα θυσία στὸν βωμὸ τοῦ €ὐρὼ – τρέφει μὲ τὶς σάρκες της τὸ Φραγκεστάνικο τερατούργημα τῆς «’€ὐρωζώνης».
Συνεπῶς γιὰ αὐτὸ:
Ἀπαραίτητος εἶναι ἡ ἀπώλεια τῆς αἰσθήσεως τῆς ῥίζης καὶ συνειδήσεως τῆς ἱστορικῆς μας συνεχείας.
Ἀπαραίτητο ἕνα ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, ποὺ παράγει συστηματικὰ ἀμορφώτους ἀνθρώπους.
Ἀπαραίτητος ἡ κατακερτματισμένη κοινωνία, ποὺ μὲ εὐκολία στρέφει τὴν μία ὁμάδα ἐναντίον τῆς ἄλλης. Συνέχεια