Μία ψευδαίσθησις καὶ τὰ ἐπακόλουθά της.

Μία ψευδαίσθησις καὶ τὰ ἐπακόλουθά της.Πιθανὴ ἔξοδος τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη διὰ τοῦ ἅρματος ΣΥΡΙΖΑ, δὲν θὰ σημάνη διάλυση τοῦ Εὔρω, ὅπως ὑπολογίζουν καὶ ἐπιδιώκουν οἱ ἀριστεροκομμουνιστές.
Ἀπεναντίας, θεωρῶ, ὅτι ἡ εὐρωζώνη θὰ προχωρήση σὲ περισσότερη ὁλοκλήρωση γιὰ νὰ ἀποφύγῃ περαιτέρω καὶ μελλοντικοὺς κραδασμούς.

Καὶ ἂν ἡ ἔξοδος τῆς Ἑλλάδος κοστίσῃ 350 δισεκατομμύρια (ὄσο τὸ χρέος μας) γιὰ τὴν εὐρωζώνη (μὲ προϋπολογισμοὺς τρισεκατομμυρίων…) καὶ πάλι κερδισμένο θὰ εἶναι τὸ Εὐρῶ, γιατὶ θὰ ἔχη ἀποβάλλει μιὰ αἰωνία πληγή, τὴν Ἑλλάδα.
(Θλίβομαι ποὺ ἡ χώρα μου εἶναι πληγὴ τῆς Εὐρώπης.)

Ὄσο γιὰ ἐμᾶς, θὰ μᾶς πάρη ὁ διάβολος καὶ οἰκονομικὰ καὶ ἐθνικά.
Ἄλλωστε αὐτὸ ἐπιδιώκουν οἱ ἀριστεροί, διότι τὸ ἔδαφος τοῦ οἰκοδομήματός τους εἶναι ἡ φτώχια καὶ ἡ κατάντια.
Σὲ ὑγειεὶς συνθῆκες εἶναι ἀνύπαρκτοι καὶ μάλιστα σὲ μια ἐποχ]]η που ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποβάλλει διὰ παντὸς τὸ σφυρὶ καὶ τὸ δρεπάνι καί τις ἐπεκτάσεις τους ὡς μέσων ἐργασίας.
Σὲ μιὰ ἐπιστημονικὴ καὶ τεχνολογικὴ κοινωνία δεν ἔχουν ὑπάρξη (ὅπως δὲν ἔχουν ὑπάρξη καὶ οἱ θεσμοὶ τοῦ ἀπαρχαιωμένου κεφαλαίου), ἔχουν μόνο στην ὑπανάπτυξη, ὅπως καὶ ὁ θρησκευτικὸς φανατισμός. Ὁ δὲ λαός, φαίνεται ἐν προκειμένω, πὼς “φιλεῖ ἐξαπατᾶσθαι).

 Ἐκ τῶν ὑστέρων θὰ κατηγορῆ ἄλλους, ὡς συνήθως, διὰ τὴν κατάντια, ὅπως οἱ Ἀθηναῖοι, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ ψήφισαν ὑπὲρ τῆς ἐκστρατείας στὴν Σικελία τῷ 415 π.Χ μὲ τὴν παρότρυνση τοῦ λαοπλάνου Ἀλκιβιάδου καί, ὡς ἀπεδείχθη οὖτος ἀπετέλεσε τὸ ἱστορικὸν κάθαρμα ἐκφυλισμοῦ τῆς δημοκρατίας, ὅταν ἡ ἐκστρατεία ἀπέτυχεν οἱ Ἀθηναῖοι δὲν ἤθελαν νὰ παραδεχθοῦν τὶς εὐθύνες τους καὶ ἔναναν ὡς «μηδέποτε ψηφίσαντες».

Δὲν θὰ ἀργήση ὁ χρόνος ποὺ κι ἐμεῖς θὰ σφυρίζουμε στὸν ἀέρα ὡς μηδέποτε ψηφίσαντες!

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply