Κι ὅσο κυνηγᾶς τὸ χρῆμα, τόσο τὸ χάνεις…

Κι ὅσο κυνηγᾶς τὸ χρῆμα, τόσο τὸ χάνεις...Φαντάζομαι όλους εκείνους που από το 2010 και μετά έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό βοηθώντας στην επιδείνωση της ύφεσης. Τότε το € είχε κάπου $1,43 τον Ιανουάριο αν θυμάμαι καλά, τώρα έχει $1,1.
Δηλαδή σε ένα εκατομμύριο € έχεις χάσει $330.000(=€297.000 με σημερινή τιμή, δηλαδή ένα, όχι τελείως ταπεινό, διαμέρισμα).

Αν τα άφηνε εδώ (δεν αναφέρομαι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες με πρόβλημα χρεοκοπίας) με λιγότερη ύφεση και ανησυχία στην ευρωζώνη, πιθανόν να μην είχε τόσες απώλειες.
Γενικά το χρήμα είναι πρόσωπο της Fortuna.
Όσο το κυνηγάς τόσο το χάνεις.

Γιῶργος Συβρίδης

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply