Ὁ πλανήτης ἐξακολουθεῖ νὰ κινεῖται δίχως …λιπαντικό!

Ὁ πλανήτης ἐξακολουθεῖ νὰ κινεῖται δίχως ...λιπαντικό!Τὰ κύματα στὴν Μασαχουσέτη πάγωσαν.
Τὸ πετρέλαιο ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς γῆς, ἐξορύσσεται μὲ ῥυθμοὺς τρελλούς.
Ὁ ἰὸς ἔμπολα ξαφνικὰ …«ἐξαφανίστηκε».
Τὸ Ἀμερικανικὸ κράτος, ἀνακαλεῖ τὶς …«ἐπιστημονικὲς μελέτες» ποὺ κατεδίκαζαν συγκεκριμένα τρόφιμα ὡς παράγωγα χοληστερίνης.

Συμπέρασμα:
Ἡ ὑπερθέρμανσις τοῦ πλανήτου ἤταν ἕνα παραμῦθι τῶν κεντρικῶν σχεδιαστῶν, ὥστε νὰ δημιουργήσουν ἄχρηστη καὶ τεχνητὴ ζήτηση. Πάσης φύσεως ἠλίθιοι liberals ὑπεστήριξαν μὲ σθένος

Ἡ γῆ συνεχίζει νὰ κινεῖται ὁμαλότατα χωρὶς …«λιπαντικό».
Οἱ κεντρικοὶ σχεδιαστὲς δημιούργησαν τεχνητὴ ζήτηση, γιὰ δῆθεν ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνεργείας, καταχρεώνοντας τὸν πλανήτη.

Ὁ κόσμος δὲν ἔπαθε ἐπιδημία ἔμπολα, διότι δεν συμφέρει σὲ περίοδο κρίσεως νὰ πέφτουν ἐπιδημίες. (πάει ὁ ἔμπολα, πᾶνε τὰ κέρδη τῶν φαρμακευτικῶν)
Τὰ αὐγὰ καὶ τὸ μοσχάρι δὲν προκαλοῦν χοληστερίνη.
Ἡ χοληστερίνη εἶναι παθολογικὴ καταστάσις.

Ὁ κεντρικὸς σχεδιαστὴς ἤθελε νὰ πουλήσῃ σόγια, φάρμακα καὶ πράσινο τσάι.
Καλὸ Σ/Κ σὲ ὅλους.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 84 times, 1 visits today)
Leave a Reply