Ὁ πλανήτης ἐξακολουθεῖ νὰ κινεῖται δίχως …λιπαντικό!

Ὁ πλανήτης ἐξακολουθεῖ νὰ κινεῖται δίχως ...λιπαντικό!Τὰ κύματα στὴν Μασαχουσέτη πάγωσαν.
Τὸ πετρέλαιο ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς γῆς, ἐξορύσσεται μὲ ῥυθμοὺς τρελλούς.
Ὁ ἰὸς ἔμπολα ξαφνικὰ …«ἐξαφανίστηκε».
Τὸ Ἀμερικανικὸ κράτος, ἀνακαλεῖ τὶς …«ἐπιστημονικὲς μελέτες» ποὺ κατεδίκαζαν συγκεκριμένα τρόφιμα ὡς παράγωγα χοληστερίνης.

Συμπέρασμα:
Ἡ ὑπερθέρμανσις τοῦ πλανήτου ἤταν ἕνα παραμῦθι τῶν κεντρικῶν σχεδιαστῶν, ὥστε νὰ δημιουργήσουν ἄχρηστη καὶ τεχνητὴ ζήτηση. Πάσης φύσεως ἠλίθιοι liberals ὑπεστήριξαν μὲ σθένος

Ἡ γῆ συνεχίζει νὰ κινεῖται ὁμαλότατα χωρὶς …«λιπαντικό».
Οἱ κεντρικοὶ σχεδιαστὲς δημιούργησαν τεχνητὴ ζήτηση, γιὰ δῆθεν ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνεργείας, καταχρεώνοντας τὸν πλανήτη.

Ὁ κόσμος δὲν ἔπαθε ἐπιδημία ἔμπολα, διότι δεν συμφέρει σὲ περίοδο κρίσεως νὰ πέφτουν ἐπιδημίες. (πάει ὁ ἔμπολα, πᾶνε τὰ κέρδη τῶν φαρμακευτικῶν)
Τὰ αὐγὰ καὶ τὸ μοσχάρι δὲν προκαλοῦν χοληστερίνη.
Ἡ χοληστερίνη εἶναι παθολογικὴ καταστάσις.

Ὁ κεντρικὸς σχεδιαστὴς ἤθελε νὰ πουλήσῃ σόγια, φάρμακα καὶ πράσινο τσάι.
Καλὸ Σ/Κ σὲ ὅλους.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply