Ὁ καλλίτερος μας πελάτης ἡ …Τουρκία!

Ο μεγαλύτερος αγοραστής των προϊόντων που εξάγουμε είναι η … Τουρκία. Δείτε τους σχετικούς πίνακες. Στον πρώτο πίνακα που αναφέρεται σε ένα τρίμηνο μόνο πολλαπλασιάστε τα ποσά επί 4 για να καταλάβετε που βρίσκονται τα νούμερα σε ετήσια βάση.Ὁ καλλίτερος μας πελάτης ἡ ...Τουρκία!3 
Ὁ καλλίτερος μας πελάτης ἡ ...Τουρκία!1Οι πίνακες είναι από εδώ:Ὁ καλλίτερος μας πελάτης ἡ ...Τουρκία!2

ΠΟΝΤΙΚΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Σίγμα

(Visited 80 times, 1 visits today)
Leave a Reply