Ὁ καλλίτερος μας πελάτης ἡ …Τουρκία!

Ο μεγαλύτερος αγοραστής των προϊόντων που εξάγουμε είναι η … Τουρκία. Δείτε τους σχετικούς πίνακες. Στον πρώτο πίνακα που αναφέρεται σε ένα τρίμηνο μόνο πολλαπλασιάστε τα ποσά επί 4 για να καταλάβετε που βρίσκονται τα νούμερα σε ετήσια βάση.Ὁ καλλίτερος μας πελάτης ἡ ...Τουρκία!3
Ὁ καλλίτερος μας πελάτης ἡ ...Τουρκία!1Οι πίνακες είναι από εδώ:Ὁ καλλίτερος μας πελάτης ἡ ...Τουρκία!2

ΠΟΝΤΙΚΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply